برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

مطالعه كنترل بيولوژيك بيماري بلاست برنج در شرايط مزرعه

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه گیاهپزشکی، موسسه تحقیقات برنج کشور، رشت
 
چکیده: 

اثرات دوازده باكتري آنتاگونيست شامل 6) Bacillus circulans جدايه)، B.subtilis (يك جدايه)، 2) B.megaterium جدايه)، Bacillus sp. (يك جدايه) و 2) Pseudomonas fluorescens جدايه)، جهت كنترل بيماري بلاست Pyricularia grisea Sacc. در رقم برنج حساس (بينام) مورد بررسي قرار گرفتند. اين طرح بر اساس طرح بلوك هاي كامل تصادفي در چهار تكرار طي دو سال در شرايط مزرعه انجام شد. بوته هاي برنج طي مراحل: همزمان با شروع بيماري بلاست در مزرعه، 15 روز بعد از آن و در مرحله خوشه با سوسپانسيوني از كشت 48 ساعته هر باكتري در محلول كاربوكسي متيل سلولز (يك گرم در ليتر) باكتري پاشي شدند. براي ارزيابي در مرحله برگ 15 روز پس از هر بار باكتري پاشي درصد آلودگي سطح هر برگ (DLA%) در 25 پنجه و در مرحله خوشه، درصد بلاست خوشه در مرحله رسيدن در شرايط آلودگي طبيعي شدند. نتايج نشان داد كه در هر مرحله از ارزيابي تعدادي از باكتري ها در مقايسه با شاهد به طور معني داري سبب كاهش بيماري شدند اما تاثير آنها هميشه كمتر از تيمار قارچ كش بوده است. باكتري B. circulans B.178 كه از خود قارچ عامل بيماري جداسازي شده است پايداري بيشتري در كنترل بيماري بلاست در مراحل برگ و خوشه در طي دو سال در مقايسه با بقيه باكتري ها داشته است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
Cite:
APA : کپی

پاداشت دهکایی، ف.، و ایزدیار، م. (1385). مطالعه کنترل بیولوژیک بیماری بلاست برنج در شرایط مزرعه. علوم کشاورزی و منابع طبیعی, 13(6), 84-92. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=63236Vancouver : کپی

پاداشت دهکایی فریدون، ایزدیار منوچهر. مطالعه کنترل بیولوژیک بیماری بلاست برنج در شرایط مزرعه. علوم کشاورزی و منابع طبیعی. 1385 [cited 2021April19];13(6):84-92. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=63236IEEE : کپی

پاداشت دهکایی، ف.، ایزدیار، م.، 1385. مطالعه کنترل بیولوژیک بیماری بلاست برنج در شرایط مزرعه. علوم کشاورزی و منابع طبیعی, [online] 13(6), pp.84-92. Available at: <https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=63236>. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 186 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی