برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1385 , دوره  12 , شماره  1 ; از صفحه 191 تا صفحه 202 .
 
عنوان مقاله: 

تاثير ويتامين هاي A و E بر روي پاسخ هاي سيستم ايمني هومورال بدن در جوجه هاي تخمگذار تجارتي و جوجه هاي بومي خراسان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

اين تحقيق به منظور بررسي تاثير ويتامين هاي A و E، بر روي مولفه هاي هومورال سيستم ايمني جوجه هاي تخمگذار تجارتي و جوجه هاي بومي منطقه خراسان و مشخص ساختن مقدار نياز آنها جهت فعاليت هاي ايمني، انجام گرديد. آزمايش به صورت فاكتوريل با دو فاكتور ويتامين A در چهار سطح 6000، 12000، 18000 و 24000 واحد بين المللي در كيلوگرم خوراك و ويتامين E در چهار سطح 20، 50، 80 و 110 واحد بين المللي دركيلوگرم خوراك، با چهار تكرار و پنج جوجه يكروزه بومي و لگهورن در هر تكرار، انجام گرفت. ميزان تيتر آنتي بادي عليه گلبول قرمز گوسفند با روش هموآگلوتيناسيون و تيتر آنتي بادي عليه آنتي ژنهاي ويروسهاي آنفلوانزا و نيوكاسل با روش ممانعت از آگلوتيناسيون مورد آزمايش و اندازه گيري قرار گرفتند. ميزان آنتي بادي عليه گلبول قرمز گوسفند، آنتي بادي عليه ويروسهاي آنفلوانزا و نيوكاسل، به شكل معني داري تحت تاثير اثرات اصلي و متقابل ويتامين هاي A و E قرار گرفت (p<0.05). با افزايش ميزان ويتامين هاي A و E مقدار پاسخ سيستم ايمني نيز افزايش يافت و در سطح 18000 واحد بين المللي از ويتامين A بهترين پاسخ هاي سيستم ايمني اندازه گيري شد اما در سطح 24000 واحد بين المللي از ويتامين A در خوراك توان سيستم ايمني كاهش نشان داد. ويتامين E در سطح 80 واحد بين المللي در كيلوگرم خوراك بهترين تاثير را بر روي سيستم هومورال ايمني نشان داد. بين گله هاي بومي و تجاري در پاسخ سيستم ايمني هومورال و توليد آنتي بادي بر عليه ويروس ها اختلاف معني دار مشاهده نشد. نتايج اين تحقيق نشان مي دهد كه سيستم ايمني هومورال به طور مستقيم تحت تاثير غلظت ويتامين هاي A و E خوراك قرار دارد و بين ويتامين هاي A و E، اثر متقابل منفي بر روي پاسخ هاي دستگاه ايمني وجود دارد. سطوح توصيه شده ويتامين هاي A و E در (1994) NRC به منظور ايجاد حداكثر توان سيستم ايمني هومورال، كافي نيستند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
Cite:
APA : کپی

بهاری کاشانی، ر.، و شیوازاد، م.، و افتخاری شاهرودی، ف. (1385). تاثیر ویتامین های A و E بر روی پاسخ های سیستم ایمنی هومورال بدن در جوجه های تخمگذار تجارتی و جوجه های بومی خراسان. علوم کشاورزی, 12(1), 191-202. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=63225Vancouver : کپی

بهاری کاشانی رضا، شیوازاد محمود، افتخاری شاهرودی فریدون. تاثیر ویتامین های A و E بر روی پاسخ های سیستم ایمنی هومورال بدن در جوجه های تخمگذار تجارتی و جوجه های بومی خراسان. علوم کشاورزی. 1385 [cited 2021April19];12(1):191-202. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=63225IEEE : کپی

بهاری کاشانی، ر.، شیوازاد، م.، افتخاری شاهرودی، ف.، 1385. تاثیر ویتامین های A و E بر روی پاسخ های سیستم ایمنی هومورال بدن در جوجه های تخمگذار تجارتی و جوجه های بومی خراسان. علوم کشاورزی, [online] 12(1), pp.191-202. Available at: <https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=63225>. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 472 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی