برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1385 , دوره  12 , شماره  1 ; از صفحه 151 تا صفحه 164 .
 
عنوان مقاله: 

تجزيه تلاقي برگشتي پيشرفته براي شناسايي ژن هاي تحمل به شوري در برنج با استفاده از نشانگرهاي ميكروساتليت

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده کشاورزی، دانشگاه تهران
 
چکیده: 

برنج به شوري نسبتا حساس بوده و شوري رشد گياه برنج را در مراحل مختلف از جوانه زني تا رسيدن كامل به درجات مختلف تحت تاثير قرار مي دهد. تحمل به شوري يك صفت پيچيده ژنتيكي و فيزيولوژيكي است و داراي توارث كمي مي باشد. گزينش براي تحمل به شوري به كمك نشانگرهاي مولكولي، پيشرفت اصلاح را از طريق افزايش كارآيي گزينش سرعت مي بخشد. به منظور مكان يابي QTLهاي مرتبط با تحمل به شوري و تعيين سهم هر QTL در تنوع فنوتيپي صفت مربوطه، 62 لاين BC2F2 كه حاصل تلاقي واريته Tiqing بعنوان والد دوره اي با واريته طارم مولايي بعنوان والد دهنده مي باشند مورد مطالعه قرار گرفتند. صفات مورد مطالعه براي بررسي فنوتيپي عبارت اند از: غلظت سديم و پتاسيم در ريشه و ساقه، وزن تر و خشك ريشه و اندام هوايي، ارزيابي تحمل به شوري در مرحله گياهچه اي در فيتوترون و نسبت سديم به پتاسيم در ريشه و اندام هوايي، بررسي چند شكلي در والدين با 235 نشانگر ميكروساتليت كه كل ژنوم برنج را به طور يكنواخت پوشش مي دادند هم در ژل آگاروز و هم در ژل پلي آكريل آميد انجام گرفت كه در نهايت 114 نشانگر چند شكلي كاملا واضح نشان دادند و براي بررسي ژنوتيپي جمعيت مورد مطالعه استفاده گرديدند. طول نقشه كروموزمي مورد استفاده 1747.3 سانتي مورگان با متوسط فاصله 15.3 سانتي مورگان بين دو نشانگر مجاور بود. براي همه صفات تفرق فرارونده مثبت و يا منفي مشاهده گرديد. حداكثر همبستگي بين وزن تر و وزن خشك اندام هوايي (r=.94**) مشاهده گرديد. براي همه صفات مورد مطالعه به استثناي غلظت سديم در اندام هوايي و ارزيابي تحمل به شوري تيمار 21 روزه شوري در فيتوترون، حداقل يك QTL بدست آمده كه داراي اثرات افزايشي بودند. در هر يك از كروموزم 1، 4 و 8 يك تيمارQTL شناسايي گرديد كه هر سه در كنترل ژنتيكي پتاسيم ريشه و نسبت سديم به پتاسيم ريشه داراي اثرات افزايشي بودند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
Cite:
APA : کپی

فتوکیان، م.، و طالعی، ع.، و قره یاضی، ب.، و پوستینی، ک.، و شاه نجات بوشهری، ع.، و لی، ژ. (1385). تجزیه تلاقی برگشتی پیشرفته برای شناسایی ژن های تحمل به شوری در برنج با استفاده از نشانگرهای میکروساتلیت. علوم کشاورزی, 12(1), 151-164. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=63220Vancouver : کپی

فتوکیان محمدحسین، طالعی علیرضا، قره یاضی بهزاد، پوستینی کاظم، شاه نجات بوشهری علی اکبر، لی ژیکانگ. تجزیه تلاقی برگشتی پیشرفته برای شناسایی ژن های تحمل به شوری در برنج با استفاده از نشانگرهای میکروساتلیت. علوم کشاورزی. 1385 [cited 2021April20];12(1):151-164. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=63220IEEE : کپی

فتوکیان، م.، طالعی، ع.، قره یاضی، ب.، پوستینی، ک.، شاه نجات بوشهری، ع.، لی، ژ.، 1385. تجزیه تلاقی برگشتی پیشرفته برای شناسایی ژن های تحمل به شوری در برنج با استفاده از نشانگرهای میکروساتلیت. علوم کشاورزی, [online] 12(1), pp.151-164. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=63220. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 125 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی