برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1385 , دوره  12 , شماره  2 ; از صفحه 299 تا صفحه 311 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي تنوع و روند زوال بذور ژرم پلاسم يونجه زراعي (Medicago sativa) موجود در بانك ژن منابع طبيعي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

به منظور بررسي و ارزيابي تنوع و روند زوال بذور نمونه هاي موجود در بانك ژن منابع طبيعي، از خانواده بقولات، گونه يونجه انتخاب و 22 نمونه از بذور آن، متعلق به سال هاي گذشته كه بين 4-1سال در سردخانه فعال نگهداري شده بودند. در دو آزمايش جداگانه ژرميناتور و گلخانه در طرح كاملا تصادفي با سه تكرار مورد آزمايش قرار گرفتند. در آزمايش ژرميناتور، صفات قوه ناميه، سرعت جوانه زني و بنيه بذر و در آزمايش گلخانه، درصد جوانه زني، سرعت جوانه زني، ارتفاع گياه، تعداد پنجه و طول ريشه در سن چهل روزگي اندازه گيري شد. ضمنا قوه ناميه و وزن هزاردانه بذور در بدو ورود به سردخانه اندازه گيري شده بود. نتايج تجزيه واريانس صفات مورد مطالعه، اختلاف معني داري را بين نمونه هاي مورد آزمون، نشان داد. صفات كاهش قوه ناميه، سرعت جوانه زني در ژرميناتور و گلخانه، بنيه بذر و ارتفاع نمونه ها، از نظر آماري اختلاف داشتند كه نشان دهنده وجود تنوع بين نمونه ها است. ضرايب همبستگي نتايج به دست آمده در ژرميناتور با شرايط گلخانه همبستگي نزديكي نشان داد. همچنين بين سرعت جوانه زني و بنيه بذر در ژرميناتور همبستگي بالايي جود داشت. اين همبستگي به وسيله مدل رگرسيوني گام به گام تاييد شد. بنابراين سرعت جوانه زني برآورد خوبي از بنيه بذر به دست مي دهد. كاهش قوه ناميه (زوال بذر) با صفات درصد جوانه زني در گلخانه، سرعت جوانه زني در ژرميناتور و گلخانه، بنيه بذر، ارتفاع گياه و طول ريشه همبستگي منفي معني داري نشان داد. بنابراين در پديده زوال بذر نه تنها قوه ناميه كاهش مي يابد، بلكه سرعت جوانه زني، بنيه بذر و رشد اوليه گياه در گلخانه نيز كاهش مي يابد. در اين تحقيق كاهش قوه ناميه شديدا تحت تاثير منشا بذر قرار داشت و تحت شرايط انجام آزمايش حاضر، تفكيك اثر دوره نگهداري بذر در سردخانه از اثر منشا بذر، ناممكن بود. بنابراين نمي توان به طور دقيقي پيشنهاد نمود كه بذور اين گونه را پس از چند سال تكثير و احيا نمود و بايستي برنامه ريزي احيا، براي هر نمونه به طور منفرد صورت گيرد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
Cite:
APA : کپی

عبدی، ن.، و مداح‌ عارفی، ح. (1385). بررسی تنوع و روند زوال بذور ژرم پلاسم یونجه زراعی (Medicago sativa) موجود در بانک ژن منابع طبیعی. علوم کشاورزی, 12(2), 299-311. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=63163Vancouver : کپی

عبدی نوراله، مداح‌ عارفی حسن. بررسی تنوع و روند زوال بذور ژرم پلاسم یونجه زراعی (Medicago sativa) موجود در بانک ژن منابع طبیعی. علوم کشاورزی. 1385 [cited 2021April23];12(2):299-311. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=63163IEEE : کپی

عبدی، ن.، مداح‌ عارفی، ح.، 1385. بررسی تنوع و روند زوال بذور ژرم پلاسم یونجه زراعی (Medicago sativa) موجود در بانک ژن منابع طبیعی. علوم کشاورزی, [online] 12(2), pp.299-311. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=63163. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 68 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی