برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1385 , دوره  12 , شماره  2 ; از صفحه 263 تا صفحه 269 .
 
عنوان مقاله: 

الگوي توزيع فضايي مراحل نابالغ سرخرطومي بذر يونجه (Tychius aureolus (Keiswetter) (Col.Curculionidae و زنبور بذرخوار يونجه (Bruchophagus roddi (Gussakovski) (Hym.Eurytomidae در مزارع يونجه بذري قزوين

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تاکستان
 
چکیده: 

هر ساله آفات يونجه بذري از جمله زنبور بذرخوار يونجه Bruchophagus roddi (Gussakovski) و سوسك بذرخوار يونجه Tychius aureolus (Keiswetter) درصد قابل توجهي از عملكرد بذر يونجه را كاهش مي دهند ولي برنامه نمونه برداري مدوني براي تخمين جمعيت و مديريت آنها تهيه نشده است. طي دو سال مطالعه الگوي توزيع فضايي مراحل نابالغ دو حشره مذكور در مزارع يونجه بذري با استفاده از شاخص هاي تجمع ld, X*, lD) و (1/k و مدل هاي Taylor و Iwao بررسي گرديد. نتايج ارايه شده توسط همه شاخص ها و هر دو مدل نشانگر تجمعي بودن مراحل نابالغ هر دو حشره در هر دو سال بررسي بود. به طوري كه مقدار شاخص هاي ld, X*, lD و 1/k بيشتر از يك و ميزان شاخص Cx به طور معني داري بيش از صفر بود. ضرايب رگرسيون قانوني نمايي تايلور براي زنبور بذرخوار يونجه و سوسك بذرخوار يونجه به ترتيب عبارت بودند از b=1.2±0.06, (a=0.5) r2=0.95 و (b=1.06±0.05, a=0.275 r2=82) و ضرايب رگرسيوني مدل ايواا براي آن دو به ترتيب عبارت بودند از: (a=0.08, b=2.95±0.06 r2=0.5) و (a=0.09, b=1.07±0.14 r2=0.29). بيشتر بودن ضريب همبستگي مدل تايلور نشان دهنده كارايي بهتر مدل در توجيه رابطه ميان واريانس و ميانگين انبوهي هر دو حشره مي باشد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 41 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی