برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

امکان سنجي گروه بندي هيدرولوژيکي سازنده هاي زمين شناسي در حوزه آبخيز سفيد رود

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی زنجان
 
چکیده: 

گروه سازندهاي زمين شناسي و واحد هاي سنگي با الگوگيري از چهار گروه هيدرولوژيکي خاک، در گروه هاي هيدرولوژيکي معادل آنها تقسيم بندي شده و درصد مساحت هر يک در حالت چهار گانه و تلفيقي از آنها در 12 زير حوزه در محدوده البرز جنوبي حوزه سفيد رود محاسبه شده اند. تعداد 628 آبنمود براي آموزش و 54 مورد ديگر براي آزمون شبکه عصبي انتخاب گرديده و بارندگي روزانه سيل زا، بارندگي پنج روز قبل و عمق رواناب نظير محاسبه شده اند. رابطه عمق رواناب به عنوان متغير خروجي با متغير هاي ورودي شامل مساحت حوزه، درصد مساحت هر يک از گروه هاي هيدرولوژيکي معادل در حالت هاي چهار گانه و تلفيقي سه و دو گانه، ميزان بارندگي يک روزه سيل زا، بارندگي پنج روز قبل نظير در قالب معادله همبستگي چند متغيره خطي و شبکه عصبي مصنوعي پيشخور مدل گرديده اند. عمق رواناب با استفاده از مدل هاي رياضي بدست آمده و با فرض اينکه کل مساحت حوزه تنها توسط يکي از گروه هاي هيدرولوژيکي معادل پوشيده شده باشد، شبيه سازي شده و توسط آزمون t دو دامنه با هم مقايسه شده است. نتايج آزمون نشانگر تفاوت سري عمق هاي رواناب بر آورد شده با همديگر مي باشد. به دليل وجود تفاوت معني دار در ميزان رواناب شبيه سازي شده ولي وجود بعضي ضرايب رگرسيوني غير معني دار در معادلات رگرسيون چند متغيره خطي، دوباره با استفاده از مدل شبکه عصبي مصنوعي آموزش يافته، نيم رخ تغييرات عمق رواناب نظير بارندگي يک روزه سيل زا و با رعايت فرض مذکور ترسيم و بصورت چشمي تفسير گرديده است. نتايج حاصله بيانگر آشوب در رفتار هيدرولوژيکي برخي از گروه هاي هيدرولوژيکي و در نتيجه ابهام در مرز گروه بندي هاي ها و لزوم کاهش در تعداد آنها و تغيير در نحوه مجتمع سازي سازندهاي زمين شناسي و واحد هاي سنگي است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
Cite:
APA : کپی

رضایی، ع.، و مهدوی، م.، و فیاض نیا، س.، و لوکاس، ک.، و مهدیان، م. (1385). امکان سنجی گروه بندی هیدرولوژیکی سازنده های زمین شناسی در حوزه آبخیز سفید رود. پژوهش و سازندگی, 19(1 (پی آیند70) در منابع طبیعی), 10-22. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=63142Vancouver : کپی

رضایی علی، مهدوی محمد، فیاض نیا سادات، لوکاس کارو، مهدیان محمدحسین. امکان سنجی گروه بندی هیدرولوژیکی سازنده های زمین شناسی در حوزه آبخیز سفید رود. پژوهش و سازندگی. 1385 [cited 2021April23];19(1 (پی آیند70) در منابع طبیعی):10-22. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=63142IEEE : کپی

رضایی، ع.، مهدوی، م.، فیاض نیا، س.، لوکاس، ک.، مهدیان، م.، 1385. امکان سنجی گروه بندی هیدرولوژیکی سازنده های زمین شناسی در حوزه آبخیز سفید رود. پژوهش و سازندگی, [online] 19(1 (پی آیند70) در منابع طبیعی), pp.10-22. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=63142. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 96 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی