برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1385 , دوره  12 , شماره  4 ; از صفحه 1 تا صفحه 5 .
 
عنوان مقاله: 

مقايسه تاثير زنجبيل و متوکلوپراميد در درمان تهوع و استفراغ ناشي از بارداري

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده داروسازی و مرکز تحقیقات کاربردی دارویی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز
 
چکیده: 
زمينه و اهداف: تهوع و استفراغ از شکايتهاي شايع دوران بارداري هستند که بطور معمول در سه ماهه اول رخ مي دهند. داروهاي گياهي و شيميايي متعددي در درمان آن بکار مي روند، اين مطالعه با هدف مقايسه تاثير کپسول زنجبيل و قرص متوکلوپراميد بر تهوع و استفراغ بارداري انجام شده است.
روش ها: اين مطالعه، بر روي خانمهاي باردار داراي حاملگي تکي زير 20 هفته با علايم تهوع و استفراغ حاملگي صورت پذيرفت. در طي يک دوره 6 ماهه، 60 خانم باردار واجد شرايط با اخذ رضايتنامه کتبي بطور تصادفي به دو گروه 30 نفره تقسيم گرديده و با روش دو سو کور به اين گروهها به ترتيب روزانه متوکلوپراميد خوراکي 10 ميلي گرم سه بار در روز و پودر ريزوم زنجبيل 1 گرم در 4 دوز منقسم تجويز شد. نتايج بر حسب شدت تهوع بر اساس مقياس نمره دهي و همچنين تعداد دفعات استفراغ در 24 قبل از درمان و طي دوره 4 روزه درمان ثبت گرديدند.
يافته ها: از نظر سن مادر، تعداد حاملگي و زايمان، سن حاملگي و ميزان تحصيلات و شغل بين دو گروه تفاومت معني دار وجود ندارد. نتايج حاکي از آنست که اختلاف ميانگين شدت تهوع و دفعات استفراغ در هر دو گروه پس از مصرف دارو نسبت به قبل از درمان معني داراست
P=0.01 همچنين بين دو گروه اختلاف معني داري از نظر کاهش علايم به نفع زنجبيل وجود دارد (P=0.01) طبق معيار ليکرت %90 افراد در گروه مصرف کننده زنجبيل و %64.7 افراد در گروه مصرف کننده متوکلوپراميد اظهار بهبودي در وضعيت تهوع و استفراغ داشتند (P=0.04).
نتيجه گيري: تاثير زنجبيل بر بهبود شدت تهوع و دفعات استفراغ بطور معني داري بيشتر از متوکلوپراميد است.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
Cite:
APA : کپی

همت زاده، ش.، و صادقی خامنه، ص.، و سیاح ملی، م.، و پزشکی‌، م.، و اثنی عشری، س.، و دل آذر، ع. (1385). مقایسه تاثیر زنجبیل و متوکلوپرامید در درمان تهوع و استفراغ ناشی از بارداری. علوم دارویی (pharmaceutical sciences), 12(4), 1-5. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=63088Vancouver : کپی

همت زاده شهلا، صادقی خامنه صدیقه، سیاح ملی منیژه، پزشکی‌ محمدزکریا، اثنی عشری سولماز، دل آذر عباس. مقایسه تاثیر زنجبیل و متوکلوپرامید در درمان تهوع و استفراغ ناشی از بارداری. علوم دارویی (pharmaceutical sciences). 1385 [cited 2021April23];12(4):1-5. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=63088IEEE : کپی

همت زاده، ش.، صادقی خامنه، ص.، سیاح ملی، م.، پزشکی‌، م.، اثنی عشری، س.، دل آذر، ع.، 1385. مقایسه تاثیر زنجبیل و متوکلوپرامید در درمان تهوع و استفراغ ناشی از بارداری. علوم دارویی (pharmaceutical sciences), [online] 12(4), pp.1-5. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=63088. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 8324 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی