برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1379 , دوره  15 , شماره  4 ; از صفحه 53 تا صفحه 88 .
 
عنوان مقاله: 

نتايج اوليه (6 ساله) طرح آزمايش سوزني برگان در منطقه پايين بند جنگلهاي نوشهر (خيرودكنار)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
*
 
چکیده: 

هدف از اجراي طرحهاي سازگاري گونه هاي خارجي به ويژه سوزني برگان، تعيين و بدست آوردن نتيجه ارزشمند و كاستن از هزينه هاي زياد و استفاده از زمان كمتر در برنامه هاي وسيع جنگلكاري مي باشد. در اين بررسي كه در جنگل پايين بند منطقه خيرودكنار نوشهر انجام شد، 9 گونه سوزني برگ (شش گونه و واريته كاج، يك گونه سدروس، يك گونه كريپتومريا و يك گونه سكويا) در قالب طرح بلوكهاي كامل تصادفي با سه تكرار از سال 1369 مورد مطالعه قرار گرفت. ارتفاع درخت، قطر يقه، قطر برابرسينه، شادابي و زنده ماني درختان در سال 1374 مورد اندازه گيري و آماربرداري قرارگرفت. همچنين پروفيل خاك در عرصه طرح حفر و تشريح شد و نمونه هاي خاك از نظربافت فيزيكي و شيميايي آزمايش و مورد ارزيابي قرار گرفت. ويژگيهاي زمين شناسي محل اجراي طرح نيز مورد شناسايي قرار گرفت.
آمار آب و هوايي 6 ساله از سالهاي 74ـ1369 نيز با در دست داشتن ميانگين حداقل و حداكثر حرارت، حداكثر و حداقل دماي مطلق، حداكثر و حداقل رطوبت، ميزان ساعات آفتابي در ماهاي مختلف، ميزان بارندگي ماهيانه، تعداد روزهاي يخبندان در ماه، مشخص و براي هر سال منحني آمبروترميك آن رسم شد. تاثيرات خشكي تابستانه و سرماي زمستانه پس از هر فصل رويشي نيز يادداشت برداري و ارزيابي گرديد.
تجزيه و تحليل آماري با استفاده از نرم افزار
Mini Tab انجام و حدود آزمون ميانگين به روش دانكن براي هر يك از پارامترها تفسير و نتيجه گيري شد.
از 5 صفت مورد بررسي، از نظر زنده ماني گونه
Pinus nigra var. calabrica با مبدا جنوب فرانسه، كاج Pinus teada با مبدا آمريكا، Cryptomeria japonica با مبدا كلاردشت، Sequoia sempervirens با مبدا نوشهر، Pinus ponderosa با مبدا آمريكا و Pinus nigra var. austrica با مبدا اطريش نسبت به ساير گونه ها از زنده ماني بيشتري برخوردار بودند.
از نظر ارتفاع درخت، سه گونه سكويا و كاج اليوتي در مقايسه با ساير گونه ها رشد ارتفاعي بيشتري داشتند و در سطح
5% اختلاف معني داري با ساير گونه ها نشان دادند. گونه كريپتومريا ژاپونيكا در گروه دوم مقايسه ميانگينهاي آزمون دانكن قرار گرفت.
از نظر قطر يقه، سه گونه سكويا به خاطر مخروطي بودن تنه و ايجاد گورجه در محل يقه و كاجهاي تدا و اليوتي در مقايسه با ساير گونه ها رشد بيشتري داشته و اختلاف معني داري را در سطح
5% با ساير گونه ها نشان دادند. گونه كاج سياه كالابريكا در گروه دوم قرار گرفتند.
از نظر قطر برابر سينه، گونه هاي سكويا و كاج تدا و كاج اليوتي در مقايسه با سايرگونه ها در گروه اول آزمون دانكن جاي گرفتند. گونه هاي كاج سياه گلابريكا و كريپتومريا ژاپونيكا پس از گونه سكويا شادابترين گونه ها بودند.
از 5 صفت مورد بررسي، در جمع گونه سكويا بهترين رشد طولي و قطري را داشته و پس از آن كاج تدا و كريپتومريا ژاپونيكا و كاج سياه كلابريكا تا اين مرحله نتيجه اي قابل قبول را ارايه كرده اند. كاج اليوتي رشد قطري و ارتفاعي خوبي داشته، اما در مقابل باد و برف صدمه ديده است. در ضمن گونه هاي سكويا و كريپتومريا ژاپونيكا قدرت جست زايي بالايي داشته اند و پس از صدمات جدي، از قابليت ترميم مناسبي برخوردارند. 

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 56 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی