برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1385 , دوره  12 , شماره  3 ; از صفحه 677 تا صفحه 684 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي اثرات شرايط رويشگاهي بر ضرايب بيومتري الياف چوب راش ايران "Fagus Orientalis"

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

در اين پژوهش اثرات عوامل محيطي شامل ارتفاع از سطح دريا، شيب و تيپ خاك بر ضرايب بيومتري الياف چوب راش ايران (Fagus Orientais. Lipsky)، به منظور تسهيل پيش بيني كاربردهاي آن مورد مطالعه قرار گرفت. در اين راستا در يك ناحيه جغرافيايي (جنگل هاي حوزه 48 گلندرود)، شش رويشگاه با سه ارتفاع متفاوت از سطح دريا (700 و 1000 و 1500 متر) انتخاب شد و خصوصيات هر منطقه شامل مشخصات خاك، جهت جغرافيايي، درصد شيب و شرايط اقليمي تعيين گرديد. در هر منطقه از 10 درخت سالم و نزديك به هم توسط مته سنج در ارتفاع برابر سينه يك نمونه تهيه و براي تعيين مشخصه هاي الياف به آزمايشگاه منتقل گرديد. نمونه هاي تهيه شده به روش فرانكلين (1938)، وابري شده و در هر نمونه تعداد 30 فيبر سالم مورد بررسي قرار گرفت و مقادير طول الياف، ضخامت ديواره و قطر حفره تعيين گرديد. متعاقبا آزمون تجزيه واريانس با در نظرگرفتن ارتفاع از سطح دريا و نوع خاك منطقه با عنوان عامل متغير انجام شد. نتايج حاكي از تاثير معني داري ارتفاع از سطح دريا بر ضخامت الياف بود، به طوري كه حداكثر ضخامت الياف در هر دو منطقه مورد بررسي در ارتفاع 700 متري مشاهده گرديد. در اين بررسي شواهد كافي براي اثبات رابطه معني دار بين عوامل محيطي و ساير ضرايب بيومتري الياف يافت نشد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
Cite:
APA : کپی

ورشویی تبریزی، ع.، و پارساپژوه، د.، و شیخ الاسلامی، ع. (1385). بررسی اثرات شرایط رویشگاهی بر ضرایب بیومتری الیاف چوب راش ایران "Fagus Orientalis" . علوم کشاورزی, 12(3), 677-684. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=63065Vancouver : کپی

ورشویی تبریزی علی، پارساپژوه داوود، شیخ الاسلامی علی. بررسی اثرات شرایط رویشگاهی بر ضرایب بیومتری الیاف چوب راش ایران "Fagus Orientalis" . علوم کشاورزی. 1385 [cited 2021April15];12(3):677-684. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=63065IEEE : کپی

ورشویی تبریزی، ع.، پارساپژوه، د.، شیخ الاسلامی، ع.، 1385. بررسی اثرات شرایط رویشگاهی بر ضرایب بیومتری الیاف چوب راش ایران "Fagus Orientalis" . علوم کشاورزی, [online] 12(3), pp.677-684. Available at: <https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=63065>. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 74 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی