برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1385 , دوره  12 , شماره  3 ; از صفحه 635 تا صفحه 646 .
 
عنوان مقاله: 

تخمين تابع تقاضاي كاغذ روزنامه و پيش بيني مصرف آن در ايران

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

دراين مطالعه از يك معادله خطي منفرد براي تخمين تابع تقاضاي كاغذ روزنامه در ايران استفاده شده است. داده هاي مورد استفاده، سري هاي زماني مصرف سرانه كاغذ روزنامه به عنوان متغير وابسته و درآمد ملي سرانه با يك وقفه (تاخير)، قيمت كاغذ چاپ و تحرير و قيمت واقعي كاغذ روزنامه به عنوان متغيرهاي توضيحي در دوره زماني 160 تا 1382 مي باشند. شكل تابعي مدل مورد استفاده يك مدل رگرسيون خطي لگاريتم- لگاريتمي (Log-Log) است. بعد از تعيين و تصريح مدل، روش حداقل مربعات معمولي (OLS) براي تخمين ضرايب مدل به كار گرفته شد. در نهايت كشش درآمدي مدل در سطح 5 درصد معني داري 1.82 و كشش قيمتي آن  -0.46تخمين زده شدند. هر دو كشش محاسبه شده از لحاظ آماري در سطح 5 درصد معني دار هستند. همچنين ضريب عددي معني دار قيمت كاغذ چاپ و تحرير نشان مي دهد كه به ازاي يك درصد افزايش درقيمت آن، ميزان مصرف سرانه كاغذ روزنامه به طور متوسط 0.33 درصد افزايش خواهد داشت. بوسيله اين مدل ميزان مصرف سرانه كاغذ روزنامه در ايران براي سال 1386، 2.65±1.15 كيلوگرم تخمين زده مي شود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
Cite:
APA : کپی

حمصی، س.، و غفاری، ف.، و حمدی، ک.، و بیرانوند، ا. (1385). تخمین تابع تقاضای کاغذ روزنامه و پیش بینی مصرف آن در ایران. علوم کشاورزی, 12(3), 635-646. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=63060Vancouver : کپی

حمصی سیدامیرهومن، غفاری فرهاد، حمدی کریم، بیرانوند احسان. تخمین تابع تقاضای کاغذ روزنامه و پیش بینی مصرف آن در ایران. علوم کشاورزی. 1385 [cited 2021April19];12(3):635-646. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=63060IEEE : کپی

حمصی، س.، غفاری، ف.، حمدی، ک.، بیرانوند، ا.، 1385. تخمین تابع تقاضای کاغذ روزنامه و پیش بینی مصرف آن در ایران. علوم کشاورزی, [online] 12(3), pp.635-646. Available at: <https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=63060>. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 112 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی