برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

اثرات بازدارنده عصاره متانولي گياه تاتوره و كالوس هاي حاصل از جداكشت هاي برگي عليه باكتري ها و قارچ ها

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه زیست شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد گرمسار، گرمسار، ایران
 
چکیده: 

اثر عصاره متانولي اندام هاي ريشه، ساقه و برگ در مراحل رويشي و زايشي، گل، بذر و همچنين كالوس هاي حاصل از جدا كشت هاي برگي گياه تاتوره (Datura stramonium L.) از خانواده سيب زميني (Solanaceae) بر روي رشد چهار گونه باكتري Sraphylococus epidermidis, Bacillus subtilis, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia و چهار سويه قارچ Fusarium semitectum, Certocystis ulmi, Rhizoctonia solani و Fusarium colmorum مورد بررسي قرار گرفت. در اين پژوهش از روش هاي كشت مايع (جهت تعيين (M.I.C.، تمام كشت (پورپليت)،‌ چاهك، ديسك گذاري و قطره مستقيم استفاده شد. نتايج نشان داد عصاره متانولي كالوس هاي سبز و اندام زاي حاصل از جداكشت هاي برگي عليه باكتري باسيلوس سوبتيليس (ATCC KX1-A1 15561) و استافيلوكوكوس اپيدرميديس (ATCC 0-10B29997) اثر بازدارنده معني داري داشته و هاله عدم رشد به ترتيب با قطر 22mm و 23mm مشاهده شد. عصاره متانولي كالوس شفاف عليه اشريشياكلي (ATCC W1485 25645) موثر و رشد (هاله عدم رشد با قطر 17mm) آن را مهار مي كند. عصاره متانولي كالوس هاي سبز و اندام زا بر روي قارچ سراتوسيتيس المي (ATCC 32731) كشنده بوده است. عصاره متانولي كالوس هاي سبز و اندام زا بر روي قارچ فوزاريوم سمي تكتوم (ATCC 11599) اثر بازدارنده (هاله عدم رشد به ترتيب با قطر 17mm و 17mm) دارد. عصاره متانولي كالوس سبز بر روي قارچ فوزاريوم كالموروم (ATCC 15620) (هاله عدم رشد با قطر 8mm) موثر بوده است. عصاره متانولي ساقه و برگ در مرحله رويشي بر روي باكتري باسيلوس سوبتيليس (هاله عدم رشد براي هر دو، با قطر 21mm) اثر بازدارنده داشته است. هاله عدم رشد بر روي باكتري باسيلوس سوبتيليس در نتيجه استفاده از عصاره متانولي برگ و ساقه در مرحله رويشي (به ترتيب هر دو 21mm)، برگ، ساقه و ريشه در مراحل زايشي (هر سه 20mm) و همچنين بذر بالغ (17mm) بوده است. عصاره متانولي بذر بالغ بر روي باكتري پسودوموناس آئروژينوزا (ATCC PA103-29260) اثر بخش (هاله عدم رشد با قطر 21mm) بوده است. عصاره متانولي ريشه در مرحله رويشي و همچنين گل بر روي قارچ ريزوكتونيا المي هاله عدم رشد (هاله عدم رشد به ترتيب با قطر 16mm و 20mm) نشان داد. با توجه به داده هاي به دست آمده مشخص شد ماده موثره كشنده و يا بازدارنده رشد ميكروب، آلكالوييد آتروپين مي باشد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 110 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی