برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1385 , دوره  12 , شماره  3 ; از صفحه 601 تا صفحه 612 .
 
عنوان مقاله: 

ارزيابي عادت رشد ژرم پلاسماي گندم دوروم و ارتباط آن با برخي صفات زراعي و عملكرد دانه در مناطق سردسير ديم

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

اين بررسي به منظور ارزيابي عادت رشد ژنوتيپ هاي گندم دوروم ديم موجود در آزمايش هاي مقايسه عملكرد ارقام و تعيين ارتباط بين برخي صفات زراعي و عادت رشد طي سه سال زراعي (1380-1377) بر روي 298 رقم و لاين مختلف گندم دوروم در سه ايستگاه تحقيقات كشاورزي مناطق سردسير ديم (مراغه، حيدرلو و قاملو) اجرا شد. به منظور تعيين عادت رشد ارقام و لاين هاي آزمايشي از روش متداول در مراكز بين المللي تحقيقات غلات (كشت در اواخر بهار در شرايط مزرعه اي و ارزيابي از نظر طي مراحل مختلف رويشي)‌ استفاده شد. جهت بررسي ارتباط بين صفات زراعي (تعداد روز از كاشت تا ظهور سنبله و رسيدن دانه، دوره پر شدن دانه، ارتفاع بوته، وزن هزاردانه و عملكرد دانه در واحد سطح) از ميانگين اين صفات در آزمايش هاي مقايسه عملكرد ايستگاه هاي مذكور استفاده شد. نتايج بررسي نشان داد كه ژنوتيپ هاي با عادت رشد بهاره اكثريت ژرم پلاسم را به خود اختصاص داده و پس از آن ژنوتيپ هاي زمستانه و اختياري قرار داشتند. در ايستگاه مراغه بين عادت رشد و تاريخ ظهور سنبله همبستگي منفي (r=-0.31) و بسيار معني دار (0.01£P) وجود داشته و همبستگي بين عادت رشد و دوره پرشدن دانه مثبت و بسيار معني دار بود (r=0.24). بين عملكرد دانه در واحد سطح، تعداد روز از كاشت تا ظهور سنبله و رسيدن، دوره پرشدن دانه و ارتفاع همبستگي مثبت و بسيار معني دار (0.01£P) وجود داشت. در ايستگاه قاملو بين عادت رشد از يك طرف و دوره پرشدن دانه و عملكرد دانه در واحد سطح از طرف ديگر همبستگي منفي (به ترتيب برابر r=-0.35 و (r=-0.41 وجود داشت. همبستگي بين عملكرد دانه و ارتفاع بوته مثبت (r=0.39) و بسيار معني دار بود (0.01£P). در ايستگاه حيدرلو بين عادت رشد و ارتفاع بوته همبستگي منفي (r=-0.36) و بين عملكرد دانه از يك طرف و تاريخ ظهور سنبله، رسيدن دانه و وزن هزاردانه از طرف ديگر همبستگي مثبت (به ترتيب برابر (r=0.56, r=0.79, r=0.78 وجود داشت كه از نظر آماري بسيار معني دار بود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 125
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی