برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

استفاده از سيست پوسته زدايي شده آرتميا در تغذيه لارو قزل آلاي رنگين كمان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان
 
چکیده: 

امروزه در پرورش لارو ماهيان پرورشي استفاده از غذاي زنده كاربرد فراواني دارد كه از ميان منابع متعدد و متنوع غذاي زنده سيست پوسته زدايي شده آرتميا را به دليل ارزش غذايي بالا، قابليت هضم زياد، روش توليد آسان به عنوان يك منبع مهم غذايي مورد توجه مي باشد. با توجه به اهميت اين ماده غذايي و امكان جايگزيني آن بجاي منابع پروتئيني در تغذيه لاروهاي قزل آلاي رنگين كمان، از سطوح مختلف سيست پوسته زدايي شده آرتميا در قالب طرح كامل تصادفي (CRD) با شش تيمار شامل شاهد، 5، 10، 15، 20 و 25 درصد سيست پوسته زدايي شده آرتميا در سه تكرار استفاده گرديد. در اين آزمايش از 18 تراف كه هر يك شامل 1000 قطعه لارو با ميانگين وزن 25±125 ميل گرم استفاده شد. طول دوره آزمايش به مدت 40 روز تا رسيدن لاروها به وزن يك گرمي تعيين گرديد. جيره هاي مورد استفاده در اين آزمايش با در نظر گرفتن مقادير ثابت سيست پوسته زدايي شده آرتميا توسط نرم افزار UFFDA (1992) فرموله و سپس تهيه گرديد. در طول دوره آزمايش پارامترهاي مختلف شامل افزايش وزن لاروها (GR)، سرعت رشد ويژه (SGR)، درصد زنده ماني (SR)، خوراك مصرفي (FI) و ضريب تبديل مواد غذايي (FCR) مورد اندازه گيري قرار گرفت. نتايج نشان داد بين گروه هاي مختلف، تيمارهاي 5 و 10 درصد جايگزيني سيست پوسته زدايي شده آرتميا بهترين وضعيت را از نظر افزايش وزن با مقادير 28.54±7.29 و 28.85±7.28 ميلي گرم داشته، در حالي كه تيمار شاهد با ميزان 28.12±6.32 ميلي گرم كمترين افزايش وزن را داشت. (p<0.05). بيشترين درصد سرعت رشد ويژه (SGR) و درصد زنده ماني (SR) به ترتيب با 86.04±2.78 و 2.42 درصد مربوط به تيمار 5 درصد بود. بيشترين درصد سرعت رشد (SGR) و درصد زنده ماني (SR) به ترتيب با 2.78 86.04± و 2.42 درصد مربوط به تيمار 5 درصد بود. براساس نتياج حاصله از لحاظ ميزان خوراك مصرفي در دوره هاي مختلف زيست سنجي با پيشرفت زمان آزمايش بين دوره هاي مختلف اختلاف معني داري مشاهده گرديد. به طوري كه از دوره دوم زيست سنجي به بعد تيمارهاي 5 و 10 درصد كمترين خوراك مصرفي را دارا بوده و بيشترين مصرف خوراك مربوط به تيمارهاي 15 و 20 و 25 درصد بوده نتايج نشان داد ضريب تبديل غذايي (FCR) تيمار 5 درصد سيست پوسته زدايي شده آرتميا با ميزان 0.09±0.88 داراي بهترين وضعيت در بين تيمارهاي ديگر بوده و در گروه برتر قرار گرفت (p<0.05).

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
 
Cite:
APA : کپی

یاراحمدی، ب.، و مقدسی، ف.، و سیاوشی، ر. (1385). استفاده از سیست پوسته زدایی شده آرتمیا در تغذیه لارو قزل آلای رنگین کمان. پژوهش و سازندگی, 19(4 (پی آیند 73) در امور دام و آبزیان), 49-58. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=63042Vancouver : کپی

یاراحمدی بهروز، مقدسی فرخ، سیاوشی رزیتا. استفاده از سیست پوسته زدایی شده آرتمیا در تغذیه لارو قزل آلای رنگین کمان. پژوهش و سازندگی. 1385 [cited 2021April15];19(4 (پی آیند 73) در امور دام و آبزیان):49-58. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=63042IEEE : کپی

یاراحمدی، ب.، مقدسی، ف.، سیاوشی، ر.، 1385. استفاده از سیست پوسته زدایی شده آرتمیا در تغذیه لارو قزل آلای رنگین کمان. پژوهش و سازندگی, [online] 19(4 (پی آیند 73) در امور دام و آبزیان), pp.49-58. Available at: <https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=63042>. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 135 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی