برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1385 , دوره  12 , شماره  3 ; از صفحه 561 تا صفحه 575 .
 
عنوان مقاله: 

اثر كود- آبياري بر عملكرد و كارآيي مصرف آب در ذرت به روش آبياري قطره اي- خطي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

عملكرد گياه و مصرف آب تحت تاثير كود و آبياري مي باشد. بنابراين مصرف بهينه كود نه تنها باعث افزايش كارايي مصرف كود مي شود، بلكه كارآيي مصرف آب را نيز افزايش مي دهد. هدف از انجام اين پژوهش، بررسي اثر كود- آبياري بر عملكرد و كارآيي مصرف آب در زراعت ذرت به روش آبياري قطره اي- خطي بود. اين آزمايش در قالب طرح آماري كاملا تصادفي با دو فاكتور مقدار آب آبياري در چهار سطح، و مقدار كود شيميايي در پنج سطح، در سه تكرار انجام گرديد. براي اين آزمايش، سيستم آبياري قطره اي- خطي طراحي و اجرا گرديد. براي تعيين تيمارهاي آبياري از تخليه رطوبتي خاك استفاده گرديد، و با توجه به دور معمول آبياري منطقه (7 روز) و درصد تخليه مجاز (50 درصد) نياز آبي گياه به عنوان تيمار 100 درصد آبياري در نظر گرفته شد و ساير تيمارهاي آبياري به عنوان درصدي از اين مقدار منظور گرديد. تيمارهاي آبياري شامل چهار سطح آبياري (%120, %100, %80, %80 تيمار محاسبه شده) بود. تيمارهاي كودي شامل پنج سطح كودي (شاهد، %120, %100, %80, %60 تركيب كودي) بود. در روش كود- آبياري،‌ كودهاي ازت و پتاسيم در 5 نوبت و با فواصل 14 روز و كودهاي داراي آهن، روي، منگنز، مس و بر در 4 نوبت با فواصل 14 روز در طي فصل رشد ذرت مصرف گرديد. نتايج پژوهش نشان داد كه عملكرد ماده خشك، عملكرد بيولوژيكي، عملكرد دانه، شاخص برداشت و كارآيي مصرف آب ذرت تحت تاثير ميزان آب آبياري، مقدار كود مصرفي و اثر متقابل اين دو عامل قرار دارد. اختلاف در عملكرد ماده خشك، عملكرد بيولوژيكي و عملكرد دانه بين تيمارهاي آبياري در سطح %5 معني دار بود. در روش كود- آبياري بيشترين عملكرد ماده خشك و بيشترين عملكرد بيولوژيكي در تيمار%120   آبياري به دست آمد. ليكن اختلاف آن با تيمار %100 آبياري در سطح %5 معني دار نبود. از نظر ميزان عملكرد دانه بيشترين عملكرد در تيمار %120 آبياري به دست آمد كه اختلاف آن با ساير تيمارهاي آبياري در سطح %5 معني دار بود. همچنين اختلاف بين تيمارهاي كودي از نظر عملكرد ماده خشك، عملكرد بيولوژيكي و عملكرد دانه در سطح %5 معني دار بود. ليكن از نظر عملكرد ماده خشك تفاوت معني داري در سطح %5 بين تيمارهاي 80، 100، و %120 توصيه كودي و بين تيمارهاي صفر (شاهد) و %60 توصيه كودي وجود نداشت. از نظر عملكرد بيولوژيكي، نيز بين تيمار 80 و %100 توصيه كودي تفاوت معني داري در سطح %5 وجود نداشت. تفاوت بين تيمارهاي كودي از نظر عملكرد دانه در سطح %5‌ معني دار بوده است. كارآيي مصرف آب نيز تحت تاثير مقدار آب آبياري و مقدار مصرف كود و اثر متقابل بين اين دو عامل قرار گرفت. نتايج به دست آمده نشان داد كه كارآيي مصرف آب هم براساس عملكرد دانه، عملكرد ماده خشك و عملكرد بيولوژيكي بين تيمارهاي مختلف آبياري در سطح %5‌ معني دار است. نتايج نشان داد كه با افزايش عملكرد كارآيي مصرف آب در زراعت ذرت افزايش يافت. اثر مقدار كود مصرفي نيز بر كارآيي مصرف آب در سطح %5 معني دار بود. نتايج نشان داد كه با افزايش كود مصرفي كارآيي مصرف آب نيز افزايش يافت. اختلاف بين تيمارهاي آبياري از نظر شاخص برداشت در سطح 5% معني دار بود. بين تيمارهاي 80، 100 و 120 درصد تامين نياز آبياري تفاوت معني دار در اين شاخص ديده نشد. همچنين نتايج نشان داد كه اختلاف بين تيمارهاي كودي از نظر شاخص برداشت معني دار بوده است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

کریمی، ا.، و همایی، م.، و معزاردلان، م.، و لیاقت، ع.، و رییسی، ف. (1385). اثر کود- آبیاری بر عملکرد و کارآیی مصرف آب در ذرت به روش آبیاری قطره ای- خطی. علوم کشاورزی, 12(3), 561-575. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=63040Vancouver : کپی

کریمی احمد، همایی مهدی، معزاردلان محمد، لیاقت عبدالمجید، رییسی فاطمه. اثر کود- آبیاری بر عملکرد و کارآیی مصرف آب در ذرت به روش آبیاری قطره ای- خطی. علوم کشاورزی. 1385 [cited 2021May10];12(3):561-575. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=63040IEEE : کپی

کریمی، ا.، همایی، م.، معزاردلان، م.، لیاقت، ع.، رییسی، ف.، 1385. اثر کود- آبیاری بر عملکرد و کارآیی مصرف آب در ذرت به روش آبیاری قطره ای- خطی. علوم کشاورزی, [online] 12(3), pp.561-575. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=63040. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 287 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی