برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1385 , دوره  12 , شماره  3 ; از صفحه 489 تا صفحه 499 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي نقش ترويج در پذيرش بيمه محصول سيب توسط باغداران شهرستان دماوند

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

از آنجايي كه نقش آموزش و ترويج در پذيرش نوآوري ها منجمله بيمه محصولات كشاورزي انكارناپذير است. اين تحقيق نقش ترويج در پذيرش بيمه محصول سيب باغداران شهرستان دماوند را مورد مطالعه قرار داده است. تحقيق حاضر از نوع كاربردي و به روش توصيفي، همبستگي و به شيوه ميداني و با استفاده از پرسشنامه و مصاحبه صورت پذيرفته است. جامعه آماري اين تحقيق را كليه 2118 نفر سيب كاران شهرستان دماوند تشكيل مي دهد كه 160 نفر از آنها به روش نمونه گيري تصادفي براي تكميل پرسشنامه ها انتخاب گرديدند. حجم نمونه به وسيله فرمول كوكران با فاصله حدود اطمينان 0.1 و ضريب كرنباخ آلفا برابر 0.88 محاسبه گرديد. نتايج بدست آمده از ضريب همبستگي بين دو متغير نشان مي دهد كه بين متغيرهاي سطح مواد، سابقه فعاليت باغداري، سطح زير كشت، آگاهي از اهداف و فوايد بيمه محصولات باغي، شركت در كلاس هاي آموزشي- ترويجي، تعداد دفعات تماس با مروجان و كارشناسان بيمه با ميزان پذيرش بيمه محصولات باغي رابطه مثبت و معني دار وجود دارد ولي بين متغير مستقل سن و ميزان پذيرش بيمه محصولات باغي رابطه معكوس و معني دار وجود دارد. همچنين بين متغيرهاي مستقل ميزان درآمد، بازديد از فعاليتهاي صندوق بيمه، به كارگيري سياست هاي بيمه اي توسط دولت، سخنراني هاي ترويجي، فيلم هاي آموزشي ويديويي، استفاده از نشريات و مجلات آموزشي- ترويجي و استفاده از كارگاه هاي آموزشي با ميزان پذيرش بيمه محصولات باغي رابطه معني داري وجود ندارد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 114 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی