برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1386 , دوره  2 , شماره  5 ; از صفحه 1 تا صفحه 26 .
 
عنوان مقاله: 

ارزشيابي کيفيت برنامه درسي دانشگاهي (مورد برنامه درسي آموزش بزرگسالان)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

هدف اصلي از انجام دادن اين تحقيق، ارزشيابي کيفيت دروني و بيروني برنامه هاي درسي رشته آموزش بزرگسالان بوده است. از بعد دروني، کيفيت برنامه درسي رشته آموزش بزرگسالان، با توجه به عناصر نه گانه فرانسيس کلاين مورد بررسي قرار گرفته است. از بعد بيروني نيز اين که برنامه درسي آموزش بزرگسالان بوده تا چه اندازه پاسخ گوي نيازهاي مشتريان است، مورد توجه بوده است.
براي دستيابي به هدف پژوهشي، دو سوال مطرح شد:
1. ميزان مطلوبيت برنامه درسي رشته آموزش بزرگسالان، با توجه به عناصر نه گانه برنامه درسي چه قدر است؟
2. رشته آموزش بزرگسالان تا چه اندازه پاسخ گوي نيازهاي مشتريان (سازمان ها و نهادها) است؟
اين پژوهش از نوع پژوهش هاي توصيفي- پيمايشي است. براي جمع آوري اطلاعات از ابزار اندازه گيري پرسش نامه استفاده شده است. جامعه آماري پژوهش شامل موارد زير است:
- دانش آموختگان و دانشجويان رشته آموزش بزرگسالان که در دانشگاه شهيد بهشتي تهران از سال 1373 تا سال 1382 به تحصيل پرداخته اند.
- استاداني که دروس گوناگون را در رشته آموزش بزرگسالان تدريس کرده اند.
- مديران سازمان هايي که دانش آموختگان رشته آموزش بزرگسالان در آنها مشغول فعاليت بوده اند.
- دانشجويان رشته کارشناسي ارشد آموزش بزرگسالان در سال 1384
براي انتخاب نمونه آماري، از جدول مورگان استفاده شد. براي تجزيه و تحليل اطلاعات پرسش نامه اي از روش هاي آماري فراواني، درصد، درصد تراکمي، ميانه، ميانگين وزني، انحراف معيار در آمار توصيفي و آزمون هاي ناپارامتريک (آزمون
t براي گروه هاي مستقل، آزمون لون براي برابري واريانس ها، آزمون هم بستگي) و آزمون ها ي ناپارامتريک (آزمون يومن ويتني، آزمون فريدمن) در آمار استنباطي بهره گيري شد. براي اجراي آزمون هاي مطرح شده، از نرم افزار آماري spss استفاده شد.
يافته ها نشان داد که کيفيت برنامه درسي رشته آموزش بزرگسالان، با توجه به عناصر نه گانه برنامه درسي در سطح متوسط است. دانشجويان و مدرسان پيشنهاد حذف بعضي دروس و افزايش دروس جديد ديگر مرتبط با رشته تحصيلي آموزش بزرگسالان را دادند که در متن به تفصيل به آنها اشاره شده است. همچنين رضايت مطلوب از سوي سازمان هاي استخدام کننده فارغ التجصيلان و خود دانش آموختگان در زمينه برنامه هاي آموزش بزرگسالان وجود دارد. براساس داده هاي جمع آوري شده، فارغ التحصيلان آموزش بزگرسالان از لحاظ دانش و نگرش دروضعيت بسيار خوبي هستند؛ اما از نظر مهارت و توانايي هاي عملي، با مشکلاتي مواجه اند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 589 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی