3 SID.ir | مهارت هاي انساني براي مديران ورزشي (شاخص و ملاك ها از ديدگاه مديران)

مشخصات مقاله

 
عنوان مقاله: 

مهارت هاي انساني براي مديران ورزشي (شاخص و ملاك ها از ديدگاه مديران)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه اصفهان
 
چکیده: 

هدف كلي تحقيق اين است كه با توجه به وظايف و فعاليت هاي مديران ورزشي آن دسته از شاخص ها و معيارهايي كه در ارتقاي سطح مهارت انساني مديران ورزشي مهم است از ديدگاه آنان مورد ارزيابي قرار داده و درجه اولويت هر يك از شاخص ها را تعيين نماييم. روش تحقيق از نوع توصيفي پيمايشي است كه از طريق ميداني اطلاعات مورد نياز جمع آوري شد. محقق پرسش نامه مهارت هاي انساني را در بين 159 مدير ورزشي به عنوان نمونه تحقيقاتي توزيع نمود. پرسشنامه شامل 14 شاخص بود كه روايي پرسش نامه توسط بهره گيري از نظرات متخصصان و همساني دروني و پايايي آن از طريق آلفاي كرونباخ 0.86 بدست آمد. نتايج حاصل از تحقيق نشان داد كه مديران ورزشي براي اثربخشي در انجام وظايف و تحت تاثير قرار دادن رفتارهاي مجموعه نيروهاي انساني به ترتيب اولويت به مهارت هايي همچون برقراري امنيت شغلي براي زيردستان، مهارت حل اختلاف و تضاد بين كاركنان تحت سرپرستي، سخنراني و فن بيان نياز دارد. همچنين نتايج تحقيق نشان داد كه از ديدگاه مديران با سابقه مهارت هاي انساني بر عملكرد شغلي مديران تاثير معنا دار دارد P£0.05) و (F1.156=6.91.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 0
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی