6 SID.ir | بررسي تنوع ژنتيكي در پنبه هاي ديپلوييد (Gossypium.herbaceum, G.arboreum) با استفاده از صفات مرفولوژيكي

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي تنوع ژنتيكي در پنبه هاي ديپلوييد (Gossypium.herbaceum, G.arboreum) با استفاده از صفات مرفولوژيكي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

به منظور بررسي هاي تكميلي و شناسايي بيشتر تنوع موجود و دسته بندي توده هاي ديپلوئيد پنبه براساس صفات مرفولوژيكي در سال 1381، 9 توده بومي از گونه Gossypium.herbaceum به همراه يك توده از گونه G.arboreum در قالب يك طرح بلوك هاي كامل تصادفي در ايستگاه تحقيقات پنبه كاشمر مورد بررسي قرار گرفت. تعداد 12 صفت يادداشت برداري گرديده و پس از تجزيه واريانس، ميانگين تيمارها با آزمون چند دامنه اي دانكن مورد مقايسه قرار گرفتند. توده هاي مورد بررسي از نظر صفات مرفولوژيكي و كمي مورد اندازه گيري تنوع بسيار خوبي نشان دادند. نتيجه مقايسه ميانگين صفت عملكرد نشان داد كه توده هاي سرخه سمنان و آريا به ترتيب با 1617 و 1593.7 كيلوگرم در هكتار بيشترين عملكرد را داشتند. براي گروه بندي توده ها از دو روش آماري چند متغيره تجزيه خوشه اي (Cluster Analysis) و تجزيه به مولفه هاي اصلي (Principal Component Analysis) استفاده شد. كه هر دو روش نتايج تقريبا مشابهي را نشان دادند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 185
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی