برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1385 , دوره  12 , شماره  4 ; از صفحه 787 تا صفحه 798 .
 
عنوان مقاله: 

برآورد ميزان رواناب با استفاده از روش سازمان حفاظت خاك (SCS) و مدل HEC-HMS در حوضه آبخيز باغ ملك- استان خوزستان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

استفاده از روش ارايه شده به وسيله سازمان حفاظت خاك (SCS) در بررسي شرايط جذب و دفع آب در خاك و چگونگي شكل گيري هيدروگراف (آبنمود) سيلاب طرح براي سازه هاي هيدروليكي، موضوع اصلي اين تحقيق را تشكيل مي دهد. در اين راستا مجموعه عوامل اقليمي كه اثرات توامان آنها به صورت شرايط بارندگي شديد (رگباري) وارد عمل مي شود و نيز عوامل وابسته فيزيكي و پوشش گياهي خاك كه در تبديل بارندگي به جريان سطحي (رواناب) نقش اساسي دارند، در يك منطقه جغرافيايي مشخص (مطالعه موردي حوضه آبخيز باغ ملك) مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است. يكي از روش هايي كه به طور عمده براي بررسي چگونگي شكل گيري جريان سطحي (رواناب) در اثر بارندگي حاصله بر روي زمين مورد استفاده قرار مي گيرد روش موسوم به «SCS» مي باشد. در اين روش به طور عمده شرايط خاك و پوشش گياهي آن در تبديل بارندگي به رواناب توجه شده است. در اين مطالعه چگونگي نتايج حاصل از برآورد مشخصه تبديل بارندگي به بارندگي مازاد تحت عنوان شماره منحني (CN) با دو روش مختلف مورد توجه و مطالعه قرار گرفته است. يكي از روش هاي برآورد (CN) استفاده از شاخص هاي خاك و پوشش گياهي سطحي و روش ديگري استناد به مشاهدات و شرايط هيدرولوژيكي مرتبط با وقوع سيلاب برآوردي از روش (CN) مي باشد كه مورد تحليل قرار گرفته است. از طرفي روند تشكيل جريان سطحي يا رواناب با استفاده از روش SCS و محاسبه بارندگي مازاد هيدروگراف ها نيز مورد بررسي و مقايسه قرار گرفته و اختلاف موجود در چگونگي روند محاسباتي و مشاهده اي رواناب نيز مورد بررسي بوده است. با استفاده از پديده "بارندگي سيلاب" مشاهداتي نسبت به واسنجي مدل HEC-HMS اقدام و به وسيله آن (CN) محاسبه گرديد كه نتايج محاسبه از روش شماره منحني، توسط مدل گفته شده با نتايج شماره منحني مشاهده شده سازگاري نشان داده است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 876
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی