برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1385 , دوره  22 , شماره  1 ; از صفحه 39 تا صفحه 57 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي کميت و کيفيت محصول چغندرقند در دو روش آبياري نشتي و قطره اي در شمال خوزستان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران
 
چکیده: 

استفاده از روش هاي آبياري تحت فشار، از جمله راه هاي افزايش بهره وري آب آبياري مي باشد. به همين منظور اين آزمايش براي تعيين تاثير دو روش آبياري قطره اي و نشتي بر کميت و کيفيت محصول چغندرقند در سال 1381 و 1382 در مرکز تحقيقات کشاورزي صفي آباد اجرا شد. سه تيمار آبياري قطره اي تامين 50، 75 و 100 درصد نياز آبي چغندرقند، به همراه يک تيمار آبياري نشتي در سال 1381 در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي در سه تکرار و در سال 1382، چهار تيمار آبياري قطره اي تامين 50، 75، 100 و 125 درصد نياز آبي در دو فاصله پشته 90 و 120 سانتيمتر با دو خط کاشت بر روي هر پشته به همراه يک تيمار آبياري نشتي با فاصله رديف 90 سانتيمتر در سه تکرار به صورت طرح کرت هاي يکبار خرد شده مورد بررسي قرار گرفتند. نتايج حاصل از مقايسه تيمارهاي آبياري قطره اي 50، 75، 100 و آبياري نشتي طي دو سال آزمايش نشان داد که ميانگين اين تيمارها از نظر عملکرد ريشه و شکر توليدي در سطح پنج درصد و از نظر کارايي مصرف آب در توليد شکر و ريشه در سطح يک درصد با يکديگر اختلاف معني دار دارند، ليکن از نظر صفات کيفي در ريشه بين آنها تفاوت معني داري وجود نداشت. بالاترين عملکرد ريشه و شکر مربوط به تيمار آبياري جويچه اي (به ترتيب 83.05 و 9.34 تن در هکتار) بود. هم چنين بالاترين کارايي مصرف آب بر پايه عملکرد ريشه و شکر مربوط به تيمار آبياري قطره اي با تامين 50 درصد نياز آبي (به ترتيب 18.3 و 2.29 کيلوگرم بر متر مکعب آب) و کمتري کارايي مصرف آب بر پايه عملکرد ريشه و شکر مربوط به آبياري جويچه اي (به ترتيب 6.14 و 0.69 کيلوگرم بر مترمکعب آب) بود. نتايج حاصل از مقايسه تاثير الگوي کاشت بر تيمارهاي آبياري قطره اي در سال دوم نشان داد که بين دو الگوي کاشت از نظر صفات کمي و کيفي اختلاف معني داري وجود ندارد. بيشترين و کمترين کارايي مصرف آب در توليد ريشه و شکر در هر دو الگوي کاشت به ترتيب مربوط به تيمارهاي آبياري قطره اي تامين 50 و 125 درصد نياز آبي بود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
Cite:
APA : کپی

حسین پور، م.، و سروش زاده، ع.، و علیخانی، م.، و خرمیان، م.، و فتح اله طالقانی، د. (1385). بررسی کمیت و کیفیت محصول چغندرقند در دو روش آبیاری نشتی و قطره ای در شمال خوزستان. مجله چغندرقند, 22(1), 39-57. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=62894Vancouver : کپی

حسین پور مصطفی، سروش زاده علی، علیخانی مجید، خرمیان محمد، فتح اله طالقانی داریوش. بررسی کمیت و کیفیت محصول چغندرقند در دو روش آبیاری نشتی و قطره ای در شمال خوزستان. مجله چغندرقند. 1385 [cited 2021April23];22(1):39-57. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=62894IEEE : کپی

حسین پور، م.، سروش زاده، ع.، علیخانی، م.، خرمیان، م.، فتح اله طالقانی، د.، 1385. بررسی کمیت و کیفیت محصول چغندرقند در دو روش آبیاری نشتی و قطره ای در شمال خوزستان. مجله چغندرقند, [online] 22(1), pp.39-57. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=62894. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 100 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی