برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1385 , دوره  22 , شماره  1 ; از صفحه 1 تا صفحه 12 .
 
عنوان مقاله: 

تعيين دور مناسب آبياري در زراعت چغندرقند بذري در منطقه اردبيل

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

اين تحقيق آزمايش جهت تعيين دور مناسب آبياري در مزارع توليد بذر چغندرقند و ارزيابي تاثير آن روي ويژگي هاي کمي و کيفي بذر توليدي در مراحل مختلف رشد بوته هاي بذري رقم منوژرم هيبريد شيرين اجرا شد. چهار تيمار آبياري شامل آبياري در سه مرحله کاشت، ساقه روي و گلدهي به عنوان شاهد و آبياري بر اساس ميزان تبخير از طشتک کلاس A در مراحل 50، 70 و 90 ميلي متر تبخير در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي در چهار تکرار و در دو سال (82 و 1381) در ايستگاه تحقيقات کشاورزي اردبيل در آلاروق اجرا شد. در تيمار شاهد و آبياري پس از 50، 70 و 90 ميلي متر تبخير در سال 1381 به ترتيب معادل 3332، 5121، 4419 و 3693 متر مکعب در هکتار و در سال 1382 به ترتيب معادل 2940، 5397، 5280 و 3327 متر مکعب در هکتار آب براي آبياري مصرف شد. در هر دو سال به ترتيب 3، 7، 5 و 4 نوبت آبياري انجام شد. کل ميزان تبخير از طشتک طي دوره رشد بوته هاي بذري چغندرقند به ترتيب در سال هاي 1381 و 1382 معادل 510.3 و 471.7 ميلي متر و ميزان بارندگي 156 و 136 ميلي متر بوده است. نتايج آزمايش نشان داد که کاهش دور آبياري (افزايش مصرف آب) تاثير معني داري روي عملکرد بذر خام، بذر قابل فروش (با قطر بيش از 3.5 ميلي متر) و بذر سايز استاندارد (با قطر بين 3.5 تا 4.5 ميلي متر) غير پوک نداشت. انجام آبياري پس از 50 ميلي متر تبخير از طشتک کلاس A، موجب کاهش سهم بذور درشت (با قطر بيش از 4.5 ملي متر) معادل 41.45 درصد شد. افزايش آب مصرفي باعث کاهش معني دار درصد پوکي و افزايش درصد بذور مغزدار نسبت به تيمار شاهد (به ترتيب با درصد پوکي و درصد مغزدار بودن معادل 11.40 و 56.20 درصد) همراه بود. افزايش مقدار بارندگي در سال 1381 (156 ميلي متر) در مقايسه با سال 1382 (136 ميلي متر) موجب کاهش درصد پوکي بذر به ميزان 5.28 درصد و افزايش معني دار درصد مغزدار بودن بذر به ميزان 15.75 درصد شد. عملکرد بذر استاندارد غيرپوک در سال 1382 (1407.79 کيلوگرم در هکتار) در مقايسه با سال 1381 (958.47 کيلوگرم در هکتار) به نحو معني داري افزايش يافت.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
Cite:
APA : کپی

صادق زاده حمایتی، س.، و فتح اله طالقانی، د.، و خدادادی، ش.، و نیک پناه، ح.، و دهقان شعار، م. (1385). تعیین دور مناسب آبیاری در زراعت چغندرقند بذری در منطقه اردبیل. مجله چغندرقند, 22(1), 1-12. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=62878Vancouver : کپی

صادق زاده حمایتی سعید، فتح اله طالقانی داریوش، خدادادی شهرام، نیک پناه حسین، دهقان شعار مجید. تعیین دور مناسب آبیاری در زراعت چغندرقند بذری در منطقه اردبیل. مجله چغندرقند. 1385 [cited 2021April23];22(1):1-12. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=62878IEEE : کپی

صادق زاده حمایتی، س.، فتح اله طالقانی، د.، خدادادی، ش.، نیک پناه، ح.، دهقان شعار، م.، 1385. تعیین دور مناسب آبیاری در زراعت چغندرقند بذری در منطقه اردبیل. مجله چغندرقند, [online] 22(1), pp.1-12. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=62878. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 41 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی