برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1384 , دوره  6 , شماره  2-1 (مسلسل 10) ; از صفحه 120 تا صفحه 127 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي آزمايشگاهي امکان ادامه حيات و رشد باکتري اينتروکوکوس فيکاليس (Enterococcus Faecalis) به دنبال پر کردن کانال هاي عفوني دندان با و يا بدون استفاده از هيدروکسيد کلسيم

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* شیراز، خیابان قصردشت، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، گروه آموزشی اندودنتیکس
 
چکیده: 

بيان مساله: هدف اصلي درمان هاي اندو از ميان بردن کامل باکتري ها از درون کانال است. بررسي ها بيانگر ناتوانايي مراحل آماده سازي کانال در از ميان بردن کامل اين باکتري ها از کانال است. پر کردن کانال با محدود ساختن باکتري ها در کانال و نبود امکان تغذيه آنها مي تواند به از ميان بردن کامل آنها منجر گردد. از سويي، استفاده از هيدروکسيد کلسيم پيش از پر کردن کانال، مي تواند به از ميان رفتن اين باکتري ها کمک کند.
هدف: هدف از انجام اين پژوهش، بررسي آزمايشگاهي امکان حيات باکتري اينتروکوکوس فيکاليس به دنبال پر کردن کانال به همراه و يا بي استفاده از هيدروکسيد کلسيم، به عنوان يک داروي درون کانال است.
مواد و روش: بررسي کنوني يک بررسي تجربي است و شمار 50 دندان تک کانال انسان انتخاب شدند، به گونه اي، که ريشه آنها بدون خميدگي زياد باشد. پس از قطع تاج دندان، پاکسازي و شکل دهي کانال ريشه ها، نمونه ها استريل شدند و به مدت پنج روز به باکتري اينتروکوکوس فيکاليس آلوده گرديدند. سپس، درون کانال 20 عدد از دندان ها (گروه آزمايش نخست) به مدت يک هفته کلسيم هيدروکسايد قرار گرفت و به مدت يک هفته، به وسيله گوتاپرکا و سيلر
ZOE پر شدند. گروه آزمايش دوم (20 نمونه)، تنها دو هفته به وسيله گوتاپرکا و سيلر ZOE پر شدند. (شمار پنج نمونه، به عنوان گروه شاهد مثبت، که به باکتري آلوده شدند، اما درون کانال آنها چيزي قرار نگرفت و شمار پنج نمونه، به عنوان گروه شاهد منفي، که پس از استريل کردن بدون آلوده شدن پر شدند نيز، در بررسي حضور داشتند). همه نمونه ها در مدت دو هفته در رطوبت 100 درصد نگهداري شدند. سپس، يک سوم تاج و يک سوم اپيکال ريشه ها قطع گرديد و از يک سوم مياني نمونه گيري (دو ميلي گرم تراشه عاجي) و بر روي محيط کشت، کشت داده شد. نتايج به دست آمده از کشت ها ثبت شده و با آزمون آماري مجذور کاي با يکديگر مقايسه گرديدند.
يافته ها: همه نمونه ها در گروه شاهد مثبت، کشت مثبت و همه نمونه ها در گروه شاهد منفي کشت منفي داشتند. در گروه هاي آزمايش، در گروه آزمايش نخست، هيچ يک از نمونه ها کشت مثبت نداشتند و در گروه آزمايش دوم، تنها يک نمونه داراي کشت مثبت بود.
نتيجه گيري: در شرايط اين بررسي نشان داده شد، که تفاوت آماري معنا دار ميان گروهي که پيش از پر کردن کانال با گوتاپرکا و سيلر
ZOE، درون کانال آن کلسيم هيدروکسايد قرار گرفته بود و گروهي، که تنها با گوتاپرکا و سيلر ZOE پر شده بودند، از نظر از ميان بردن باکتري اينتروکوکوس فيکاليس وجود ندارد (آزمون آماري مجذور کاي) (p<0.05).

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 56 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی