4 SID.ir | مقايسه زمان پاکسازي کانال و ميزان موفقيت درمان پالپکتومي در دندان هاي مولر شيري نکروز کودکان با استفاده از فايل هاي دستي و چرخشي

مشخصات مقاله

 
عنوان مقاله: 

مقايسه زمان پاکسازي کانال و ميزان موفقيت درمان پالپکتومي در دندان هاي مولر شيري نکروز کودکان با استفاده از فايل هاي دستي و چرخشي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* شیراز، خیابان قصردشت، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، گروه آموزشی کودکان
 
چکیده: 

بيان مساله: آماده سازي کانال يکي از گام هاي مهم در درمان ريشه دندان و وقت گيرترين بخش درمان ريشه، به ويژه در کودکان است. با توجه به دشواري مهار رفتاري در کودکان و زمان زياد اين درمان، نيکل- تيتانيوم امکان ساخت فايل هايي را، عملي کرده است، که بتوانند به گونه اي موثر، به عنوان ابزار چرخشي براي پاکسازي کانال استفاده شوند.
هدف: هدف از بررسي کنوني مقايسه زمان پاکسازي کانال و ميزان موفقيت درمان پالپکتومي در دندان هاي مولر شيري نکروز با استفاده از فايل هاي دستي و چرخشي است.
مواد و روش: در اين بررسي، که يک پژوهش مداخله اي يا کارآزمايي باليني در محيط طبيعي (
In-vivo) است، 40 بيمار با ميانگين سني 5.7±0.92 سال، که داراي دندان هاي مولر شيري نکروز بودند، انتخاب و به طور تصادفي، به دو گروه يک و دو بخش شدند. در ديدار نخست، براي همه بيماران پالپوتومي انجام شد. در ديدار دوم، پس از انجام بي حسي موضعي و ايزولاسيون با رابردم، در بيماران گروه يک، آماده سازي کانال ها با فايل هاي نيکل- تيتانيوم Pro-taper (شماره هاي S2, S1 و F2) و در بيماران گروه دو با فايل هاي دستي K-file stainless steel (شماره هاي 25, 20, 15, 10 و در کانال هاي بزرگ 30) انجام شد. از آغاز آماده سازي کانال ها تا پايان اين مرحله، در هر دو گروه، زمان به وسيله زمان سنج اندازه گيري شد. کانال هاي دندان در هر دو گروه به وسيله خمير ZoE و با استفاده از فايل لنتلو پر شدند. بيماران، در ديدارهاي پيگيري سه و شش ماهه معاينه شده و پرتونگاري از آنها فراهم گرديد. داده هاي اين بررسي با استفاده از آزمون آماري Non-parametry Mann-Whitney واکاوي شدند.
يافته ها: ميزان موفقيت در پيگيري سه ماهه در گروه يک، 90 درصد و در گروه دو، 85 درصد و در پيگيري شش ماهه هر دو گروه، ميزان موفقيت 100 درصد بود و همه علايم، مانند درد، آبسه، فيستول و راديولوسني ناحيه ريشه به طور کامل از ميان رفته بود. از نظر زماني، زمان لازم براي آماده سازي کانال ها با فايل
4.12, Pro-Taper، دقيقه (251.75+32.58 ثانيه) و در فايل دستي، 9.21 دقيقه (563.05±70.03 ثانيه) بود، که نشان دهنده اختلاف معنا دار از نظر آماري در ميان دو گروه است (p<0.001).
نتيجه گيري: گر چه موفقيت درمان با هر دو فايل دستي و چرخشي 100 درصد بود و هيچ تفاوتي ميان آنها ديده نشد، اما کاهش زمان آماده سازي کانال ريشه در درمان پالپکتومي عامل باليني مهم در بيماران خردسال براي مهار رفتاري و برجا ماندن پيشينه ذهني مطلوب از مطب دندانپزشکي است. بنابراين، استفاده از دستگاه چرخشي
Pro-Taper براي پالپکتومي دندان هاي شيري به جاي فايل هاي دستي، بخردانه و منطقي به نظر مي رسد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 0
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی