برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

مقايسه اثر هيپوکلريت سديم 5.25 درصد در گندزدايي قالب هاي آلژيناتي با دو روش شناور سازي و افشانه (اسپري)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* شیراز، خیابان قصردشت، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، گروه آموزشی پروتز
 
چکیده: 

بيان مساله: مشکلات در گندزدايي مواد قالب گيري با استفاده از روش هاي قديمي، ما را بر گندزدايي شيميايي مواد قالب گيري، به عنوان يک راه حل، منتهي مي سازد. شماري از بررسي ها نشان داده اند، که برخي از اين روش ها ممکن است اثرات منفي بر روي مواد قالب گيري داشته باشند.
هدف: بررسي اثر گندزدايي به روش هاي شناور سازي و افشانه (اسپري) به وسيله محلول هيپوکلريت سديم
5.25 درصد بر روي مواد قالب گيري هيدروکلوئيد برگشت ناپذير آلژينات ايرانژين.
مواد و روش: در اين بررسي 20 بيمار سالم به صورت کاملا تصادفي برگزيده شدند. سپس، قالب آلژيناتي به وسيله يک تري سترون از فک بالاي بيماران گرفته شد، که به ريزجانداران (ميکروارگانيسم) استاف اورئوس، استرپتوکوکوس موتان، بتاهمولتيک گروه آ، سودوموناس اورجينواز، اشرشياکولي و کانديدا آلبيکنس، آلوده شدند. قالب هاي آلوده از نواحي جلو به سمت عقب، به صورت طولي برش داده شد و به سه بخش شد. سپس، قطعات در سه گروه به صورت کاملا تصادفي قرار گرفتند. 1) گروه شاهد بدون گندزدايي، 2) گروه گندزدايي به صورت شناور، 3) گروه گندزدايي به صورت افشانه. پس از فراهم کردن محيط هاي کشت ميکروبي، شمارش انجام گرفت و در پايان، شمارش ميکروبي هر سه گروه با يکديگر مقايسه شدند.
يافته ها: همه الگوهاي آگار با کشت ميکروبي (هر 20 قطعه آلژيناتي موجود) در گروه شاهد، رشد ميکروبي مثبت نشان دادند. از 20 قطعه آلژيناتي گروه آزمايش افشانه، 10 قطعه رشد مثبت نشان دادند. از 20 قطعه آلژيناتي گروه آزمايشي شناور سازي، تنها دو قطعه رشد مثبت نشان داد. ميانگين شمار ميکروب هاي ثبت شده از سطوح قالب هاي آلژيناتي بدون گندزدايي در گروه شاهد
3.52´108 CFu/ml بود و در گروه افشانه 132217 CFu/ml و در گروه شناور 1915 CFu/ml بود.
نتيجه گيري: بر پايه نتايج اين بررسي، گندزدايي به روش شناور سازي به وسيله محلول هيپوکلريت سديم
5.25 درصد موثرتر از روش افشانه است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 137 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی