برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1384 , دوره  3 , شماره  6 ; از صفحه 107 تا صفحه 123 .
 
عنوان مقاله: 

تاثير روش هاي مختلف برآورد خطا و فراواني كاهش يافته بازخورد افزوده بر قابليت كشف خطا، عملكرد و يادگيري يك تكليف حركتي پيچيده

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

هدف از انجام اين پژوهش بررسي تاثير روش هاي مختلف برآورد خطا و فراواني كاهش يافته بازخورد افزوده بر قابليت كشف خطا، عملكرد و يادگيري تكليف هماهنگي دودستي بوده است. در اين پژوهش 70 آزمودني (35 پسر و 35 دختر( در قالب 7 گروه به طور داوطلبانه شركت كرده بودند و تكليف حركت اهرم هاي لغزنده را با مرحله بندي نسبي صفر درجه )هم فاز( انجام دادند. آزمودني ها بايد براي برخورد به يك توپ متحرك، نشانگري را در صفحه نمايش رايانه در مدت زمان هدف 3000 هزارم ثانيه حركت مي دادند. در اين آزمايش آزمودني ها بر حسب روش برآورد خطا )الگو، زمان، تركيبي( و فراواني بازخورد افزوده 20)% و (%100 به 7 گروه آزمايشي تقيسم شدند. نتايج اين آزمايش نشان داد كه بين گروه هاي برآورد خطا و بين گروه هاي بازخورد افزوده در مورد دقت تخمين خطا در مرحله اكتساب تفاوت معني داري وجود نداشت. گروه برآورد خطاي الگو و تركيبي در مورد عملكرد زمان حركت بهتر از ساير گروه ها بودند. در مرحله يادداري هر سه گروه برآورد خطا در مورد يادگيري الگو و زمان حركت نسبت به گروه كنترل بهتر بودند و در نهايت اين كه گروه هاي برآورد خطاي الگو 100% و برآورد خطاي زمان 100% در مورد زمان حركت، يادگيري بهتري نسبت به ساير گروه ها داشتند. در نتيجه، برآورد ذهني خطا از هر نوعي كه باشد به عنوان يك متغير مهم در آمادگي براي پاسخ بعدي و همچنين طراحي فرضيه پاسخ، مي تواند به همراه فراواني افزايش يافته بازخورد افزوده (%100) موجب آزمون فرضيه پاسخ بيشتر و در نهايت يادگيري بيشتري گردد؛ همچنين معطوف شدن بر ويژگي هاي حركت قبل از فراهم شدن بازخورد افزوده منجر به استفاده بهتر از بازخورد افزوده، بهبود مهارت و قابليت كشف خطا حداقل براي تكاليفي كه وضعيت هاي مشابه با تكليف پژوهش حاضر را دارند مي گردد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
Cite:
APA : کپی

طاهری، ح.، و بهرام، ع.، و شفیع زاده، م.، و فرخی، ا. (1384). تاثیر روش های مختلف برآورد خطا و فراوانی کاهش یافته بازخورد افزوده بر قابلیت کشف خطا, عملکرد و یادگیری یک تکلیف حرکتی پیچیده. علوم حرکتی و ورزش, 3(6), 107-123. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=62847Vancouver : کپی

طاهری حمیدرضا، بهرام عباس، شفیع زاده محسن، فرخی احمد. تاثیر روش های مختلف برآورد خطا و فراوانی کاهش یافته بازخورد افزوده بر قابلیت کشف خطا, عملکرد و یادگیری یک تکلیف حرکتی پیچیده. علوم حرکتی و ورزش. 1384 [cited 2021April15];3(6):107-123. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=62847IEEE : کپی

طاهری، ح.، بهرام، ع.، شفیع زاده، م.، فرخی، ا.، 1384. تاثیر روش های مختلف برآورد خطا و فراوانی کاهش یافته بازخورد افزوده بر قابلیت کشف خطا, عملکرد و یادگیری یک تکلیف حرکتی پیچیده. علوم حرکتی و ورزش, [online] 3(6), pp.107-123. Available at: <https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=62847>. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 142 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی