برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1384 , دوره  3 , شماره  6 ; از صفحه 83 تا صفحه 94 .
 
عنوان مقاله: 

توصيف و مقايسه سبك هاي مختلف رهبري با تعهد سازماني و ابعاد آن از ديدگاه اعضاي هيات علمي دانشگاه هاي كشور

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

شناسايي الگوهاي رفتاري مديران، رابطه و تاثير آن، بر نگرش هاي شغلي كاركنان يكي از مباحث مورد توجه مديريت در چند دهه گذشته است. هدف كلي اين پژوهش توصيف و مقايسه سبك هاي مختلف رهبري و تعهد سازماني از ديدگاه اعضاي هيات علمي تربيت بدني دانشگاه هاي دولتي كشور بود. بدين منظور، گروه نمونه اي به تعداد 220 نفر از اعضاي هيات علمي كه 83% كل جامعه را تشكيل مي دادند به پرسش نامه استاندارد رهبري هرشي و بلانچارد و تعهد سازماني مي ير كه به عنوان ابزار اندازه گيري در نظر گرفته شده بود، پاسخ دادند. پس از جمع آوري داده ها با استفاده از روش هاي آماري مجذور كاي، تحليل واريانس و آزمون هاي تعقيبي توكي به تجزيه و تحليل داده ها پرداخته شد. نتايج نشان داد بين ادراك اعضا هيات علمي از سبك هاي رهبري مديران خود، اختلاف معني داري در حد P<0.01 و در مورد ميزان و ابعاد تعهد سازماني، تفاوت معني داري در حد P<0.01 به دست آمد و در مقايسه ميزان و ابعاد تعهد سازماني اعضا هيات علمي مورد مطالعه با ادراك آن ها از سبك هاي رهبري مديران نيز تفاوت معني داري در حد P<0.01 به دست آمد كه بيشترين ميزان به ترتيب از تعهد عاطفي، هنجاري و در آخر عقلايي به دست آمد. همچنين نتايج مقايسه هاي زوجي، حاكي از وجود تفاوت معني دار در حد P<0.05 بين ابعاد متفاوت تعهد سازماني با انواع سبك هاي رهبري در جامعه مورد مطالعه بود. در انتها با توجه به نتايج حاصله به منظور افزايش تعهد سازماني و هر يك از ابعاد آن، در جامعه مذكور، سبك هاي رهبري كارآمدتر به مديران پيشنهاد گرديد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
Cite:
APA : کپی

سلطان حسینی، م.، و امیرتاش، ع.، و مظفری، س. (1384). توصیف و مقایسه سبک های مختلف رهبری با تعهد سازمانی و ابعاد آن از دیدگاه اعضای هیات علمی دانشگاه های کشور. علوم حرکتی و ورزش, 3(6), 83-94. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=62839Vancouver : کپی

سلطان حسینی محمد، امیرتاش علی محمد، مظفری سیدامیراحمد. توصیف و مقایسه سبک های مختلف رهبری با تعهد سازمانی و ابعاد آن از دیدگاه اعضای هیات علمی دانشگاه های کشور. علوم حرکتی و ورزش. 1384 [cited 2021April23];3(6):83-94. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=62839IEEE : کپی

سلطان حسینی، م.، امیرتاش، ع.، مظفری، س.، 1384. توصیف و مقایسه سبک های مختلف رهبری با تعهد سازمانی و ابعاد آن از دیدگاه اعضای هیات علمی دانشگاه های کشور. علوم حرکتی و ورزش, [online] 3(6), pp.83-94. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=62839. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 604 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی