برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

تاثير سن درخت کاج بروسيا (.Pinus brutia Michx) منطقه کلاله بر ترکيبات شيميايي و خواص خمير کاغذ کرافت آن

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه علوم صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیع گرگان
 
چکیده: 

چوب درختان کاج بروسيا (Pinus brutia Michx.) مورد استفاده در اين بررسي از جنگل کاري کلاله واقع در استان گلستان بدست آمد. ميانگين طول الياف تنه درختان سه و شش ساله در سطح 1 درصد با هم اختلاف معني داري داشتند و هر دو چوب طبق فرمول شيوکورا جوان چوب بودند. مواد استخراحي در دو تنه 3 و 6 ساله به ترتيب 4.84 درصد و 5.66 درصد بدست آمد که بين آنها اختلاف معني دار وجود نداشت اما مقدار خاکستر در دو تنه متفاوت و در سطح 1 درصد داراي اختلاف معني دار بودند. مقدار ليگنين از چوب سه به شش ساله سير نزولي داشت که به مقدار 4.51 درصد کاهش نشان مي داد، در حالي که تغييرات سلولز بر عکس بود يعني با اضافه شدن سن چوب به مقدار 14.27 درصد افازيش داشته است. با ثابت نگهداشتن سولفيديته به مقدار 25 درصد براي هر دو چوب و همچنين ديگر شرايط پخت در تهيه خمير کاغذ کرافت، افزايش زمان پخت به مدت 30 دقيقه در بازده خمير دو چوب اختلاف معني داري پديد نيامده است. افزايش تدريجي در مقدار قليائيت موثر در مراحل تهيه خمير به مراتب موثرتر از افزايش تدريجي زمان بوده است. مناسب ترني زمان پخت براي گروه سني سه ساله با بازده 43.43 درصد و عدد کاپاي 29.16 زمان 60 دقيقه و براي گروه سني شش ساله با بازده 42.53 درصد و عدد کاپاي 27.64 مدت زمان90 دقيقه به دست آمد. مقايسه آماري بين بازده دو خمير کاغذ حاصل از چوب درختان سه و شش ساله نشان داد که در سطح 1 درصد بين آنها اختلاف معني دار وجود نداشته است، بنابراين خمير چوب 3 ساله به دليل داشتن 1 درصد بازده بيشتر و همچنين 30 دقيقه مدت زمان پخت کمتر به عنوان خمير مناسب قابل رنگ بري انتخاب گرديد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 172
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی