برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

مقايسه سلامت عمومي اعضاي هيات علمي فعال و غيرفعال حركتي دانشگاه هاي كشور

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه ارومیه
 
چکیده: 

نيروهاي متخصص و فرهيخته كشور نقش و اهميت ويژه اي در توسعه جامعه دارند كه بر هيچ كس پوشيده نيست. زيرا از اين طريق بر ابعاد توسعه از جمله معرفي و استفاده از دانش و فن آوري، فرهنگ و هويت افراد جامعه، اقتصاد و گسترش روابط ملي و فراملي تاثير عميق مي گذارند. فرهنگ حاكم بر زندگي شهري عصر حاضر بر سبك هاي زندگي انسانها از جمله اعضاي هيات علمي دانشگاه ها تاثير گذاشته و در كنار نوع و ماهيت حرفه آنان، زمينه انجام كار يكنواخت و كم تحرك و دور شدن از زندگي طبيعي و پر تحرك، شرايط خاصي را فراهم آورده است كه اين امر مي تواند همانند آحاد مختلف جامعه، اين قشر تحصيل كرده و آگاه را نيز در معرض نارسايي هاي جسمي و روحي و در نتيجه كاهش كميت و كيفيت كاري و بهره وري لازم قرار دهد. در اين پژوهش سعي شده سلامت عمومي اعضاي هيات علمي فعال و غير فعال حركتي دانشگاه هاي ايران مورد مطالعه و مقايسه قرار گيرد. نمونه هاي آماري اين پژوهش را 250 نفر عضو هيات علمي دانشگاه هاي كشور تشكيل مي دهند كه با روش تصادفي انتخاب و در دو گروه فعال و غير فعال حركت مقايسه شدند. پرسش نامه سلامت عمومي (GHQ28) بعنوان ابزار تحقيق استفاده گرديد. آزمون فرضيه هاي تحقيق نشان داد كه بين سلامت عمومي اعضاي هيات علمي فعال و غير فعال حركتي دانشگاه ها تفاوت معناداري وجود نداشت (p<0.05). مقايسه و تجزيه و تحليل سلامت عمومي و ويژگي هاي فردي آزمودني ها نيز حاكي از آن بود كه بين نمونه هاي تحقيق از نظر جنسيت، تاهل، ميزان تحصيلات و مرتبه علمي تفاوت معني دار وجود داشت. نمونه هاي زن در اين تحقيق وضعيت سلامت عمومي بهتري نسبت به مردها داشتند و هم چنين آزمودني هاي متاهل نسبت به مجردها از وضعيت سلامت عمومي مناسب تري برخوردار بودند. در مقايسه بين سلامت عمومي دارندگان مدارك تحصيلي مختلف و مرتبه هاي علمي آزمودني ها نيز مشخص گرديد كه دارندگان مدرك تحصيلي كارشناسي و مرتبه علمي مربي آموزشيار نسبت به ديگر نمونه هاي تحقيق داراي سلامت عمومي بهتري بودند. همچنين بررسي وضعيت فعاليت هاي حركتي آزمودني ها در يك سال گذشته نشان داد كه تعداد 193 نفر از آنان فعال و 51 نفر ديگر غير فعال بودند (p<0.05).

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
Cite:
APA : کپی

کاشف، م.، و مظفری، س. (1385). مقایسه سلامت عمومی اعضای هیات علمی فعال و غیرفعال حرکتی دانشگاه های کشور. علوم حرکتی و ورزش, 4(7), 11-23. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=62658Vancouver : کپی

کاشف میرمحمد، مظفری سیدامیراحمد. مقایسه سلامت عمومی اعضای هیات علمی فعال و غیرفعال حرکتی دانشگاه های کشور. علوم حرکتی و ورزش. 1385 [cited 2021April23];4(7):11-23. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=62658IEEE : کپی

کاشف، م.، مظفری، س.، 1385. مقایسه سلامت عمومی اعضای هیات علمی فعال و غیرفعال حرکتی دانشگاه های کشور. علوم حرکتی و ورزش, [online] 4(7), pp.11-23. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=62658. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 102 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی