برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1385 , دوره  2 , شماره  2 ; از صفحه 111 تا صفحه 120 .
 
عنوان مقاله: 

نگرش كاركنان ترويج كشاورزي منطقه شمال غرب استان خوزستان نسبت به خصوصي سازي ترويج كشاورزي و عوامل موثر در آن

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ورامین
 
چکیده: 

امروزه خصوصي سازي ترويج كشاورزي به عنوان يك گزينه در كنار بخش دولتي، جايگاه قابل قبولي پيدا كرده است. هدف تحقيق حاضر، بررسي ديدگاه هاي خصوصي سازي ترويج كشاورزي در منطقه شمال غرب استان خوزستان (دزفول، انديمشك و شوش) از نظر كاركنان ترويج كشاورزي و تعيين تاثير ويژگيهاي فردي و حرفه اي پاسخگويان بر نگرش آنان بوده است. تحقيق حاضر به صورت پيمايشي انجام شد و نمونه گيري به صورت تمام شماري صورت گرفت و پرسشنامه مربوطه براي پنجاه نفر از كاركنان ارسال گرديد. پس از تكميل پرسشنامه ها، اطلاعات مورد نياز از طريق نرم افزار رايانه اي SPSS مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. در اين پژوهش، از روش تحقيق توصيفي براي انعكاس ويژگي هاي فردي كاركنان و وضعيت خدمات ترويج در منطقه و از روش استنباطي براي تبيين نظرات آزمودني ها بهره گيري شد. نتايج حاصل از تحليل همبستگي، نشان داد كه ميان متغيرهايي نظير سابقه كار ترويجي و رضايت از شرايط كار با گرايش به خصوصي سازي ترويج كشاورزي رابطه منفي و معني داري وجود دارد. واكاوي نتايج آزمون هاي تي استيودنت و تحليل واريانس نشان داد كه تفاوت معني داري ميان گرايش به خصوصي سازي ترويج و سابقه كار ترويجي وجود دارد. اين در حالي است كه ساير متغيرها تفاوت معني داري نداشته اند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 101
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی