برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

معرفي بيمار مبتلا به ديس اتونومي فاميليال با تظاهر زخم قرنيه دو طرفه

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* کرمانشاه، خیابان صابونی، بیمارستان امام خمینی (ره)، بخش چشم
 
چکیده: 

سابقه و هدف: با توجه به اينكه بيماري هاي ايسكمي قلبي يكي از شايعترين عوامل مرگ و مير در دنياي امروز به شمار مي روند، شناسايي روش هايي كه قلب را در برابر ايسكمي محافظت مي كنند، بسيار با اهميت است. مكانيسم هاي تطابقي متعددي در اين خصوص شناسايي شده كه بعضا توسط مهار متابوليك در سطح سلولي القا گرديده اند. با توجه به اينكه سيانيد يك مهاركننده متابوليك قوي است و موجب مهار آنزيم سيتوكروم اكسيداز و تنفس سلولي مي گردد، هدف مطالعه حاضر بررسي اين نكته است كه به كارگيري سيانيد تا چه ميزان درافزايش مقاومت قلب نسبت به ايسكمي موثر مي باشد؟
مواد و روشها: مطالعه حاضر به روش تجربي روي رتهاي نر بالغ در دو گروه تست و كنترل صورت گرفت. در گروه تست حيوانات روزانه
1.7 mg/kg سيانيد پتاسيم را از طريق داخل صفاقي به مدت 35 روز متوالي دريافت داشتند. در گروه كنترل به همان ميزان سالين نرمال تجويز گرديد. سپس قلب كليه حيوانات طبق روش لانگندورف مجزا شدند و هر يك سه مرحله كنترل اوليه، دوره ايسكمي (با كاهش پرفيوژن به 40% ميزان اوليه) و بازگشت به پرفيوژن آزاد را گذراندند. براي بررسي آماري از آزمون t جفت نشده استفاده شد.
يافته ها: نتايج نشان داد كه ميزان جريان مايع كرونر، فشار بطن چپ
LVP و قابليت انقباضي dp/dt در مرحله اول و همچنين وزن قلبها در دو گروه تفاوت معناداري نداشتند، اما در مرحله ايسكمي درصد تغييرات LVP و dp/dt نسبت به حالت اوليه در گروه تست (2.88±31.8-، 2.53±44.32-) نسبت به گروه كنترل (5.19±55.29-، 4.73±6.48-) به طور معناداري تفاوت داشتند (P<0.005) در مرحله سوم نيز درصد تغييرات در گروه تست (4.59±11.49و 4.24±10.28) به طور معناداري با گروه كنترل (7.62±8.12-، 7.13±9.19-) متفاوت بود (P<0.05).
بحث: اين نتايج حاكي از حفظ مناسب تر عملكرد قلب درطول دوره ايسكمي و بازگشت پرفيوژن آزاد در گروه تست نسبت به گروه كنترل مي باشد كه احتمالا از طريق تاثير سيانيد در مهار متابوليك و تحريك مكانيسم هاي مقاوم سازي داخل سلولي صورت گرفته است. در مجموع به نظر مي رسد كه سيانيد عامل مناسبي براي القاي مقاوم سازي قلبي نسبت به ايسكمي بوده است. مطالعات تكميلي به منظور روشن شدن مكانسيم هاي دقيق سلولي و مولكولي در اين خصوص پيشنهاد مي گردد
.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

شیخی شوشتری، ف.، و انصاری، م.، و امیدیان، ج.، و دانشگر، ف. (1381). معرفی بیمار مبتلا به دیس اتونومی فامیلیال با تظاهر زخم قرنیه دو طرفه. مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه (بهبود) (journal of kermanshah university of medical sciences), 6(3 (پیاپی 14)), 57-61. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=6265Vancouver : کپی

شیخی شوشتری فریبا، انصاری محمدرضا، امیدیان جلیل، دانشگر فرید. معرفی بیمار مبتلا به دیس اتونومی فامیلیال با تظاهر زخم قرنیه دو طرفه. مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه (بهبود) (journal of kermanshah university of medical sciences). 1381 [cited 2021June25];6(3 (پیاپی 14)):57-61. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=6265IEEE : کپی

شیخی شوشتری، ف.، انصاری، م.، امیدیان، ج.، دانشگر، ف.، 1381. معرفی بیمار مبتلا به دیس اتونومی فامیلیال با تظاهر زخم قرنیه دو طرفه. مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه (بهبود) (journal of kermanshah university of medical sciences), [online] 6(3 (پیاپی 14)), pp.57-61. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=6265. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 353 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی