برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
اسفند 1384 , دوره  9 , شماره  1 ; از صفحه 39 تا صفحه 70 .
 
عنوان مقاله: 

تاثير جنسيت بر گفتمان شفاهي (مورد IELTS)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

در سال هاي اخير، تحليل گران كلام بطور چشمگيري به مطالعه حيطه هاي مختلف زبان شناسي كاربردي در ارتباط با گفتمان علاقه نشان داده اند. نمونه بارز اين فعاليت ها، زمينه مصاحبه امتحان شفاهي مي باشد. تاكنون، نقش جنسيت در تحقيقات آزمون هاي گفتاري كمتر مورد توجه بوده است. در مصاحبات شفاهي، مانند مورد IELTS ، اين امكان كه جنسيت مصاحبه كننده و مصاحبه شونده تاثيري بر ماهيت مصاحبه و گفتمان حاصل از مصاحبه داشته باشد، وجود دارد. اين امر ممكن است موجب تغيير در نتيجه مصاحبه شود. تحقيق اخير در مورد مصاحبات شفاهي زبان منجر به نتايج متناقض با تحقيقات گذشته بوده است. O'Loughlin (2002) با توجه به سه متغير كلامي: قطع، هم پوشاني و پاسخ هاي كمينه اي مطالعاتي را در خصوص گفتمان حاصل از مصاحبه شفاهي (IELTS) انجام داد و به اين نتيجه رسيد كه جنسيت مصاحبه كننده و مصاحبه شونده تاثير چشمگيري بر گفتمان مصاحبه شفاهي IELTS در داده هاي وي نداشته است. در اين مطالعه تاثير جنسيت بر گفتمان حاصل از مصاحبه شفاهي امتحان IELTS مورد بررسي قرار گرفته است. در مجموع 83 نفر از دانشجويان FCE موسسه سيمين در اين تحقيق شركت كردند. شركت كنندگان در مطالعه تحقيقاتي اخير، بر اساس نمرات حاصل از TOEFL به سه گروه مهارتي پيشرفته، متوسط و مبتدي تقسيم بندي شدند. 30 نفر از آنها (15 نفر زن و 15 نفر مرد) از ابتداي ليست نمرات به عنوان گروه اصلي شناخته شدند كه در مطالعه اصلي، شركت كردند. گروه بعدي مشتمل بر 30 نفر (15 نفر زن و 15 نفر مرد) مي باشد كه به عنوان گروه آزمايشي شناخته شده و در فرآيند استانداردسازي و اعتبار دهي تست شفاهي ساخته شده توسط محقق شركت كردند. بقيه شركت كنندگان (گروه مبتدي) از مطالعه حذف گرديدند. مجموع داده هاي گروه اصلي اين مطالعه، مشتمل بر مصاحبات ضبط شده 15 نفر شركت كننده زن و 15 نفر شركت كننده مرد مي باشد كه در يك مصاحبه آزمايشي IELTS شركت كردند. مصاحبه مذكور در دو مرحله جداگانه، مصاحبه با خانم ها و مصاحبه با آقايان، انجام گرديد و در مجموع به 60 مصاحبه منتهي شد. سپس با در نظر گرفتن 5 متغير وابسته به جنسيت مشتمل بر، قطع، هم پوشاني، پاسخ هاي كمينه اي، زمان صحبت و موضوع از حالت گفتاري به نوشتاري تبديل شده و تجزيه و تحليل گرديد. به منظور يافتن نتايج آماري از تست Chi-Square استفاده گرديد. نتايج تجزيه و تحليل كلام و ارقام حاصل از محاسبات آماري Chi-Square نشان داده اند كه جنسيت مصاحبه كننده و مصاحبه شونده تأثير چشمگيري بر گفتمان حاصل از امتحان شفاهي IELTS نداشت. شايان ذكر است كه نتايج اين مطالعه تحقيقاتي همسو با يافته هاي O'Loughlin (2002) و متناقض با يافته هاي (Zimmerman and West (1975 و (Coates (1986،1993،1996 مي باشد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
Cite:
APA : کپی

مشکوه، م.، و جاویدزاده ارشادی، د. (1384). تاثیر جنسیت بر گفتمان شفاهی (مورد IELTS). مجله زبانشناسی کاربردی, 9(1), 39-70. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=62638Vancouver : کپی

مشکوه مریم، جاویدزاده ارشادی داور. تاثیر جنسیت بر گفتمان شفاهی (مورد IELTS). مجله زبانشناسی کاربردی. 1384 [cited 2021April16];9(1):39-70. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=62638IEEE : کپی

مشکوه، م.، جاویدزاده ارشادی، د.، 1384. تاثیر جنسیت بر گفتمان شفاهی (مورد IELTS). مجله زبانشناسی کاربردی, [online] 9(1), pp.39-70. Available at: <https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=62638>. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 104 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی