6 SID.ir | بررسي رابطه بين كيفيت سود و برخي از جنبه هاي اصول راهبري در شركت هاي پذيرفته شده در بورس تهران

مشخصات مقاله

 
عنوان مقاله: 

بررسي رابطه بين كيفيت سود و برخي از جنبه هاي اصول راهبري در شركت هاي پذيرفته شده در بورس تهران

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه الزهرا
 
چکیده: 

در اين مطالعه رابطه بين كيفيت سود و برخي از جنبه هاي اصول راهبري شامل درصد مالكيت اعضاي هيات مديره و تعداد مديران غيرموظف در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار با توجه به آيين نامه اصول راهبري (در حال تصويب) و پيشينه تحقيق بررسي شده است. از اين رو تعداد 135 شركت در طي دوره زماني 1383-1381 بررسي گرديدند. رويكرد انتخابي براي آزمون فرضيات، با استفاده از داده هاي تلفيقي مي باشد. روش رگرسيون حداقل مربعات ادغام شده در اين تحقيق استفاده شده است. در اين تحقيق كيفيت سود از جنبه تداوم سودآوري سنجيده مي شود، از اين كيفيت سود بالاتر به معناي بالا بودن تداوم سودآوري است. از طرفي اقلام تعهدي كمتر منجر به تداوم سودآوري بالاتر و در نتيجه كيفيت سود بيشتر مي شود. در نتيجه كيفيت سود با استفاده از معيار اقلام تعهدي مورد آزمون قرار گرفته است. آزمون به تفكيك صنايع نيز انجام گرفته است. نتايج نشان مي دهد كه در سطح اطمينان 95 درصد، بين كيفيت سود و درصد مالكيت اعضاي هيات مديره و تعداد اعضاي غيرموظف هيات مديره رابطه اي وجود ندارد. اما رابطه اي غيرخطي بين اقلام تعهدي و درصد مالكيت اعضاي هيات مديره مشاهده گرديد. به طور كلي آزمون فرض هاي تحقيق نشان داد تعداد مديران غيرموظف و درصد مالكيت اعضاي هيات مديره كه از سازو كارهاي اصول راهبري شركت محسوب مي شوند، در ارتقاي كيفيت سود شركت هاي پذيرفته شده در بورس نقش با اهميتي ندارند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 314
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی