3 SID.ir | سهم تغييرات فراواني و شدت بارش روزانه در روند بارش در ايران طي دوره 1960 تا 2001

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
عنوان مقاله: 

سهم تغييرات فراواني و شدت بارش روزانه در روند بارش در ايران طي دوره 1960 تا 2001

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
 
چکیده: 

براي بررسي تغييرات بلند مدت بارش سالانه، تعداد روزهاي باراني سالانه و فصلي و شدت بارش روزانه، آمار بارش روزانه دوره 1960 تا 2001 در 38 ايستگاه در ايران تحليل شده است. براي هر ايستگاه سري هاي بارش روزانه، بارش سالانه و فصلي محاسبه و با استفاده از روش دنباله اي، همگني داده ها آزمون شد. سري هاي بارش سالانه در همه ايستگاه ها و بارش فصلي در اغلب ايستگاه ها همگن و فقط در پاره اي از ايستگاه هاي مناطق خشک فصل تابستان ناهمگن بود. براي بررسي وجود روند از آزمون من کندال و براي برآورد اندازه روند از روش خطي حداقل مربعات استفاده شد. اندازه روند بارش کل سالانه و فصلي برحسب درصدي از ميانگين بارش سالانه و فصلي طي دوره مطالعه (42 سال) ارائه شده است. روند بارش کل سالانه در 10 ايستگاه و تعداد روزهاي باراني در 21 ايستگاه معني دار (حداقل در سطح اعتماد 90%) است. اغلب ايستگاه هاي واقع در منطقه غرب و شمال غرب داراي روند بارش سالانه کاهشي و بيشتر ايستگاه هاي واقع در نواحي جنوبي و مرکزي ايران داراي روند افزايشي اند. روند بارش فصل زمستان شبيه به روند بارش سالانه است. روند بارش فصل بهار در اغلب ايستگاه ها کاهشي و فصل پاييز افزايشي است. براي شناخت دلايل اين تغييرات، به بررسي بزرگ مقياس تغييرات توده هاي هوا و بررسي هاي محلي از راه شناسه ايستگاه ها (meta data) نياز است. در پاره اي از ايستگاه ها سير صعودي از روند کاهشي در بارش هاي خفيف به سمت روند افزايشي بارش هاي سنگين ملاحظه مي شود که با روند افزايشي قوي و اغلب معني دار بارش کل سالانه يا فصلي مطابقت دارد. در بعضي ايستگاه ها نيز سير نزولي از روند افزايشي در بارش هاي خفيف به سمت روند کاهشي در بارش هاي سنگين ديده مي شود که با روند کاهشي قوي و غالبا معني دار بارش کل سالانه يا فصلي هماهنگ است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 188
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی