برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1386 , دوره  33 , شماره  1 ; از صفحه 67 تا صفحه 83 .
 
عنوان مقاله: 

سهم تغييرات فراواني و شدت بارش روزانه در روند بارش در ايران طي دوره 1960 تا 2001

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
 
چکیده: 

براي بررسي تغييرات بلند مدت بارش سالانه، تعداد روزهاي باراني سالانه و فصلي و شدت بارش روزانه، آمار بارش روزانه دوره 1960 تا 2001 در 38 ايستگاه در ايران تحليل شده است. براي هر ايستگاه سري هاي بارش روزانه، بارش سالانه و فصلي محاسبه و با استفاده از روش دنباله اي، همگني داده ها آزمون شد. سري هاي بارش سالانه در همه ايستگاه ها و بارش فصلي در اغلب ايستگاه ها همگن و فقط در پاره اي از ايستگاه هاي مناطق خشک فصل تابستان ناهمگن بود. براي بررسي وجود روند از آزمون من کندال و براي برآورد اندازه روند از روش خطي حداقل مربعات استفاده شد. اندازه روند بارش کل سالانه و فصلي برحسب درصدي از ميانگين بارش سالانه و فصلي طي دوره مطالعه (42 سال) ارائه شده است. روند بارش کل سالانه در 10 ايستگاه و تعداد روزهاي باراني در 21 ايستگاه معني دار (حداقل در سطح اعتماد 90%) است. اغلب ايستگاه هاي واقع در منطقه غرب و شمال غرب داراي روند بارش سالانه کاهشي و بيشتر ايستگاه هاي واقع در نواحي جنوبي و مرکزي ايران داراي روند افزايشي اند. روند بارش فصل زمستان شبيه به روند بارش سالانه است. روند بارش فصل بهار در اغلب ايستگاه ها کاهشي و فصل پاييز افزايشي است. براي شناخت دلايل اين تغييرات، به بررسي بزرگ مقياس تغييرات توده هاي هوا و بررسي هاي محلي از راه شناسه ايستگاه ها (meta data) نياز است. در پاره اي از ايستگاه ها سير صعودي از روند کاهشي در بارش هاي خفيف به سمت روند افزايشي بارش هاي سنگين ملاحظه مي شود که با روند افزايشي قوي و اغلب معني دار بارش کل سالانه يا فصلي مطابقت دارد. در بعضي ايستگاه ها نيز سير نزولي از روند افزايشي در بارش هاي خفيف به سمت روند کاهشي در بارش هاي سنگين ديده مي شود که با روند کاهشي قوي و غالبا معني دار بارش کل سالانه يا فصلي هماهنگ است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
Cite:
APA : کپی

ایران نژاد، پ.، و کتیرایی بروجردی، پ.، و حجام، س. (1386). سهم تغییرات فراوانی و شدت بارش روزانه در روند بارش در ایران طی دوره 1960 تا 2001. مجله فیزیک زمین و فضا, 33(1), 67-83. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=62551Vancouver : کپی

ایران نژاد پرویز، کتیرایی بروجردی پری سیما، حجام سهراب. سهم تغییرات فراوانی و شدت بارش روزانه در روند بارش در ایران طی دوره 1960 تا 2001. مجله فیزیک زمین و فضا. 1386 [cited 2021April23];33(1):67-83. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=62551IEEE : کپی

ایران نژاد، پ.، کتیرایی بروجردی، پ.، حجام، س.، 1386. سهم تغییرات فراوانی و شدت بارش روزانه در روند بارش در ایران طی دوره 1960 تا 2001. مجله فیزیک زمین و فضا, [online] 33(1), pp.67-83. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=62551. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 220 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی