برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

كيفيت ميكروبي آب شرب شهر كاشان در سال 79-1378

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 
سابقه و هدف: يكي از اولي‌ترين پژوهش‌هاي بهداشتي، بررسي كيفيت ميكروبي آب شرب مي‌باشد. نظر به اينكه بررسي آلودگي آبها بايد دائمي باشد و با توجه به عوارض شناخته شده آلودگي‌هاي آن و به منظور تعيين كيفيت ميكروبي آب شرب شهر كاشان، اين تحقيق از ارديبهشت ماه 1378 لغايت فروردين ماه 1379 انجام گرفت.
مواد و روش‌ها: اين پژوهش نوعي مطالعه توصيفي است. شهر كاشان به يازده منطقه تقسيم شد و با در نظر گرفتن جمعيت هر منطقه و استاندارد صنعت آب كشور تعداد 340 نمونه در طول سال برداشته شد. روش نمونه‌برداري و آزمايش نمونه‌ها مطابق دستورالعمل‌هاي ارائه شده در كتب استاندارد بود و ميزان آلودگي كلي فرم، كلي فرم مدفوعي و باقي مانده غير قابل قبولي در نمونه‌ها تعيين و ميزان واقعي آن در جامعه برآورد گرديد.
يافته‌ها: در مدت يك سال از شبكه آب شرب شهر كاشان 340 نمونه برداشت گرديد كه 79 نمونه (32.2%) MPN بيش از صفر داشت و 11.5% MPN بيشتر از 3 داشت. 27 نمونه (7.9%) داراي آلودگي از نوع كلي فرم مدفوعي بود. بيشترين نمونه آلوده مربوط به تيرماه 3.20% و كمترين ميزان مربوط به اسفندماه بود. كليه نمونه‌هاي اسفندماه فاقد آلودگي بود. در بين مناطق يازده گانه شهر كاشان بيشترين موارد آلودگي مربوط به منطقه لنحر 60 درصد و كمترين موارد در منطقه ميدان معلم 17.1% بود. بيشترين موارد نمونه حاوي كلي فرم مدفوعي مربوط به نمونه‌هاي ماه ارديبهشت 28.1% كمترين موارد مربوط به نمونه‌هي ماه شهريور، بهمن و اسفند بود. در 79.1% نمونه آب باقي مانده كلر غيرقابل قبول بود. نتيجه‌گيري: آب شرب شبكه شهر كاشان با استانداردها فاصله دارد و از آنجايي كه براي حفظ و ارتقاء سطح سلامت جامعه تامين آب آشاميدني سالم از ضروريات اوليه است، پايش مداوم سيستم آبرساني شهر و شناسايي منابع ورود آلودگي و اقدامات جدي و به موقع ضروري به نظر مي‌رسد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  بازدید یکساله 112
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی