4 SID.ir | تغييرات Pco2 ،Po2 ،pH و Hco3 مايع پلور پس از توراكوسنتز

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
عنوان مقاله: 

تغييرات Pco2 ،Po2 ،pH و Hco3 مايع پلور پس از توراكوسنتز

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

سابقه و هدف: با توجه به اينكه سنجش pH و Pco2 مايع جنب در تشخيص افتراقي علل مختلف ايجاد كننده پلورال افيوژن كمك كننده است جهت اندازه گيري pH و Pco2 مايع پلور، نمونه‌ها را بلافاصله بعد از توراكوسنتز در يخ نگهداري مي‌كنند. از طرفي pH تحت بعضي شرايط باليني در محيط Invivo و در دماي هواي اتاق بدون تغيير باقي مي‌ماند. در اين مطالعه تغييرات pH، Po2، Pco2 و Hco3 مايع پلور بلافاصله پس از توراكوسنتز (To) و يك ساعت بعد از ماندن در دماي اتاق آزمايشگاه (T1) در بيماران مبتلا به پلورال افيوژن مراجعه كننده به بيمارستان شهيد بهشتي كاشان سال 1380 انجام گرفت.
مواد و روش‌ها: اين مطالعه توصيفي كاربردي بر روي 84 بيمار مبتلا به پلورال افيوژن صورت پذيرفت. آسپيراسيون مايع پلور در حالت نشسته جهت اندازه‌گيري pH، Po2، Pco2 و Hco3 در ساعت صفر و يك ساعت بعد از توراكوسنتز انجام شد و تغييرات با زمان مقايسه شد. ضمناً نمونه خون و مايع پلور جهت افتراق ترانسودا و اگزودا بررسي شد. در نهايت داده‌ها تحت آناليز آماري قرار گرفت.
يافته‌ها: بين PH T0 و PH T1 (يكساعت بعد در هواي اتاق آزمايشگاه) مايع پلور به پلورال افيوژن ارتباط معني‌داري مشاهده نشد. بين Hco3 T0 و Hco3 T1 نيز اختلاف معني‌دار مشاهده نشد و بين Po2 T0 و Po2 T1 اختلاف معني‌دار مشاهده شد. از كل 84 بيمار 33 بيمار به پلورال افيوژن ترانسوداتيو و 51 بيمار به نوع اگزوداتيو مبتلا بودند. در گروه ترانسوداتيو بين pH، Pco2، Po2 ساعت صفر و pH ، Pco2،Po يك ساعت بعد ارتباط معني‌دار مشاهده شد. ولي بين Hco3 T0 و Hco3 T1 اختلاف معني‌دار مشاهده نشد. در گروه اگزوداتيو فقط بين Po2 T0 و Po2 T1 ارتباط معني‌دار مشاهده شد.
نتيجه‌گيري: جهت اندازه‌گيري pH، Pco2 و Hco3 نيازي به نگهداري مايع پلور بلافاصله پس از توراكوسنتز در يخ نيست. Po2 در هر مايع اگزوداتيو و ترانسوداتيو پس از يك ساعت افزايش يافت و تغييرات PH و PC2 در مايع ترانسودا در طي زمان نسبت به مايع اگزودا بيشتر بود. در مايع ترانسودا PH و PC2 علاوه بر Po2 تغيير معني‌دار پيدا كرد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  بازدید یکساله 131
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی