برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1382 , دوره  21 , شماره  3 ; از صفحه 374 تا صفحه 382 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي تغييرات PH و انتشار يون كلسيم در عاج ريشه دندان در موارد استفاده از هيدروكسيد كلسيم به عنوان داروي پانسمان داخل كانال

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

سابقه و هدف: از آنجايي كه دندانپزشكان به تدريج به اين نتيجه رسيده‌اند كه كارآيي دندانهاي طبيعي بسيار بيشتر از دندانهاي جايگزين شده مي‌باشد، حفظ دندانها با درگيري پالپ كوشش بيشتري را مي‌طلبد. در مواردي لزوم استفاده از intra canal medicament محسوس است از جمله در كانالهاي با پالپ نكروزه يا داراي ضايعه پري آپيكال و نيز كانالهاي مترشحه به خاطر اثرات و خصوصيات مطلوب هيدروكسيد كلسيم اين ماده پيشنهاد اول جهت داروي پانسمان داخل كانال مي‌باشد. هدف از اين مطالعه ارزيابي انتشار يون كلسيم و يون هيدروكسيل از عاج ريشه در هنگام استفاده از خمير هيدروكسيد كلسيم بعنوان داروي پانسمان داخل كانال بود.
مواد و روشها: پنجاه و دو دندان تك كاناله تا شماره  60 Filingو تا شماره  110 Flaringشدند و ديفكت هاي خارجي در سطح 3/1 كرونالي ريشه ايجاد شد. جهت حذف لايه اسمير از  EDTA 17%استفاده شد. تمام سطح ريشه به جز ديفكت خارجي سيل گرديد و دندان ها در نرمال سالين قرار داده شدند.  10دندان بعنوان گروه كنترل انتخاب شدند و پس از 3 روز غلظت يون كلسيم و pH نرمال سالين اندازه گيري شد. 42 دندان ديگر به سه گروه 14 تايي تقسيم شدند (گروه هاي A،B  و C) پودر هيدروكسيد كلسيم با آب مقطر مخلوط شد تا خمير هيدروكسيد كلسيم بدست آيد. اين خمير در كانال هر 42 دندان قرار گرفت و غلظت يون كلسيم و pH نرمال سالين بعد از 24 ساعت در گروه A، بعد از 48 ساعت در گروه B و بعد از يك هفته در گروه C اندازه‌گيري شد.
يافته‌ها: تفاوت غلظت يون كلسيم و نيز pH بين گروه هايي كه پس از 24 ساعت (A)،48  ساعت (B) و يك هفته (C) ارزيابي شدند نسبت به گروه كنترل معني‌دار بوده، افزايش نشان داد. همچنين تفاوت گروه هاي A،B  با گروه C نيز در مورد غلظت يون كلسيم و pH  معني‌دار بود و ميزان آنها افزايش داشت و تفاوت غلظت يون كلسيم و pH بين گروههاي  Aو B معني‌دار نبود و افزايش معني‌داري در آنها مشاهده نشد.
نتيجه‌گيري: هرچه مدت استفاده از هيدروكسيد كلسيم در داخل كانال افزايش يابد. ميزان يون كلسيم و pH محيط افزايش مي‌يابد و به همين خاطر اثرات هيدروكسيد كلسيم هم بيشتر ظاهر مي‌شود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

فرهاد، ع.، و خدارحمی، ق.، و برکتین، ب. (1382). بررسی تغییرات PH و انتشار یون کلسیم در عاج ریشه دندان در موارد استفاده از هیدروکسید کلسیم به عنوان داروی پانسمان داخل کانال. مجله دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی (JOURNAL OF DENTAL SCHOOL SHAHID BEHESHTI UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCE), 21(3), 374-382. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=614Vancouver : کپی

فرهاد علیرضا، خدارحمی قدمعلی، برکتین بهناز. بررسی تغییرات PH و انتشار یون کلسیم در عاج ریشه دندان در موارد استفاده از هیدروکسید کلسیم به عنوان داروی پانسمان داخل کانال. مجله دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی (JOURNAL OF DENTAL SCHOOL SHAHID BEHESHTI UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCE). 1382 [cited 2021June22];21(3):374-382. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=614IEEE : کپی

فرهاد، ع.، خدارحمی، ق.، برکتین، ب.، 1382. بررسی تغییرات PH و انتشار یون کلسیم در عاج ریشه دندان در موارد استفاده از هیدروکسید کلسیم به عنوان داروی پانسمان داخل کانال. مجله دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی (JOURNAL OF DENTAL SCHOOL SHAHID BEHESHTI UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCE), [online] 21(3), pp.374-382. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=614. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 195 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی