3 SID.ir | بررسي شيوع موارد Caries free در كودكان 6 ساله شهرستان خمين

مشخصات مقاله

 
عنوان مقاله: 

بررسي شيوع موارد Caries free در كودكان 6 ساله شهرستان خمين

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

سابقه و هدف: هدف از انجام اين تحقيق، بررسي شيوع موارد Caries Free ((C.F و نيازهاي درماني كودكان 6 ساله در شهرستان خمين مي‌باشد.
مواد و روشها: جامعه مورد بررسي دانش آموزان 6 ساله شهرستان خمين بودند. در اين تحقيق تعداد 713 دانش آموز كلاس اول با روش سيستماتيك خوشه‌اي انتخاب گرديدند. از مجموع اين تعداد 485 نفر در مناطق شهري (245 پسر و 240 دختر) و 227 نفر در مناطق روستايي (119 پسر و 108 دختر) ساكن بودند. تحقيق با توجه به ماهيت آن بر اساس توصيفي و از نوع
Cross Sectional انجام شد.
يافته‌ها: نتايج اين تحقيق نشان داد كه شيوع موارد
C.F در دندانهاي شيري 7/18%، در دندانهاي دائمي 2/19% و در كل دندانهاي شيري و دايمي 18% و در پسران بيشتر از دختران است. ميانگين dmft در كل نمونه‌ها برابر 20/4 و ميانگين DMFT برابر با 15/0% بود. از نظر نيازهاي درماني بيشترين نياز درماني مربوط به پركردگيهاي دو سطحي و به ميزان 2/37% بود. در مقايسه ميزان شيوع موارد C.F در مناطع روستايي و شهري مشخص شد كه درصد افراد فاقد پوسيدگي در شهر (2/19%) بيشتر از مناطق روستايي (2/15%) بوده است.
نتيجه گيري: با توجه به نتايج اين تحقيق و وجود اختلاف زياد با استانداردهاي جهاني نياز به خدمات دندانپزشكي پيشگيري و آموزشي در اين مناطق كاملا وجود دارد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 172
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی