برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1382 , دوره  7 , شماره  3 ; از صفحه 145 تا صفحه 149 .
 
عنوان مقاله: 

وضعيت آهن مادران و رابطه آن با نوزادان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* بیمارستان استاد مطهری، بخش نوزادان، دانشکده علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران
 
چکیده: 

مقدمه: کم خوني فقر آهن شايعترين نوع کم خوني در مادران باردار در دنيا مي باشد که مي تواند به تولد نوزاد نارس، افزايش مرگ و مير مادر و کودک منجر گردد. لذا بررسي وضعيت آهن سرم مادران باردار و ارتباط آن با وضعيت آهن نوزادان در تصميم گيري چگونگي استفاده از مکمل آهن در دوران بارداري نقش مهمي دارد.
روش کار: در مطالعه
توصيفي – تحليلي 97 زن باردار و نوزادان آنها با استفاده از اندازه گيري هموگلوبين، اندکس هاي خوني و سطح آهن سرم و فريتين و TIBC از نظر کم خوني فقر آهن، وضعيت آهن بدن و ارتباط بين مادر و نوزاد مورد مطالعه قرار گرفتند و اثرات وضعيت آهن مادران بر روي وزن نوزادان بررسي شد سپس نتايج با استفاده از آزمون t و ضريب همبستگي پيرسون مورد تحليل قرار گرفت.
نتايج: در کل 22.5 درصد مادران کم خون و 27.8 درصد
آنان دچار فقر آهن بودند. 10.1 درصد نوزادان کم خون بودند ولي هيچ مورد کمبود آهن مشاهده نشد. ارتباط معني دار بين هموگلوبين، رتيکلوسيت و فريتين مادر و نوزاد مشاهده شد. نوزادان مادران با سطح فريتين پايين داراي فريتين پايين تر بودند (P<0.05) و ليکن هيچگونه ارتباط معني داري بين اندکس هاي خوني مادر و نوزاد يافت نشد. ارتباط منفي و معني دار بين وزن نوزادان و سطح فريتين مادران مشاهده گرديد. در مادراني با تعداد بيشتر حاملگي، شيوع فقر آهن و کم خوني بيشتر بوده است.
بحث: با
توجه به شيوع بالا کم خوني فقر آهن در مادران باردار و ارتباط و اثرات آن بر ذخيره آهن و هموگلوبين نوزادان و همچنين اثرات منفي تعداد حاملگي، اهميت و تاکيد هر چه بيشتر بر استفاده از مکمل هاي آهن در رژيم غذايي مادران باردار و رعايت فاصله گذاري مشخص تر مي شود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 164
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی