3 SID.ir | رابطه ميان غلظت ايمونوگلوبولين ‌ها با وضعيت پالپ دندان

مشخصات مقاله

 
عنوان مقاله: 

رابطه ميان غلظت ايمونوگلوبولين ‌ها با وضعيت پالپ دندان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

سابقه و هدف: حضور سلول‌هاي صلاحيتدار ايمني و انواع مختلف ايمونوگلوبولين‌ها در پالپ ملتهب، مي‌تواند نشان دهنده مشاركت عوامل دفاعي در روند تغييرات پاتولوژيك پالپ باشد. با توجه به نكات مهم بسيار در زمينه ايمونوپاتوژنز بيماريهاي پالپ، هدف از انجام اين تحقيق را بر پايه تعيين رابطه ميان حضور و غلظت IgG، IgA،IgM  با وضعيتهاي مختلفي از پالپ دندان در مراجعه كنندگان به دانشکده هاي دندانپزشكي دانشگاه هاي علوم پزشكي شهيد بهشتي و تهران و مطب‌ هاي تخصصي اندو بنا نموديم.
مواد و روشها: براي اين منظور، نمونه‌هاي پالپي مربوط به چهار گروه از وضعيتهاي مختلف پالپ دندان، شامل 16 نمونه مربوط به دندانهاي نهفته سالم؛ 15 نمونه مربوط به دندانهاي سالم رويش يافته؛ 10 نمونه پالپيت علامتدار غير قابل برگشت؛ و 10 نمونه پالپ پوليپ را مورد كشت بافت قرار داده، پس از جدا نمودن مايع رويي كشت، جهت تعيين حضور و غلظت IgG، IgA،IgM  در آنها از روشSRID (Single Radial Immuno-Diffusion)  استفاده شد.
يافته‌ها: درصد حضور IgG در نمونه‌هاي مورد مطالعه، به ترتيب گروهها عبارت بود از: 5/62؛ 7/26؛ 60 و 100 و ميانگين غلظت آن در اين نمونه‌ها به ترتيب عبارت بود از: 5/944±5/833؛ 206±1/81، 23.6±30.6 و 5/799±5/786 ميلي گرم درصد و اين اختلاف غلظت بين گروهها، از لحاظ آماري معني‌دار بود (P<0.002). درصد حضور IgA در نمونه‌هاي مورد مطالعه، به ترتيب گروه ها عبارت بود از: 50؛ 6.7؛ 10 و 100 با ميانگين غلظت 6/257±1/213؛ 6/121±1/31؛ 3/13±25/4 و 2/212±7/282 ميلي گرم درصد كه تفاوت بين گروه ها از لحاظ غلظت IgA معني‌دار بود (P<0.001). درصد حضور IgM در نمونه‌هاي مورد مطالعه، به ترتيب گروهها عبارت بود از: 2/6؛ 7/26؛ 30 و 0 با ميانگين غلظت 0؛ 2/132±7/54؛ 7/32±20 و 0 ميلي گرم درصد كه اختلاف ميان گروه ها از نظر غلظت IgM معني‌دار بود (P<0.05).
نتيجه‌گيري: بر اساس يافته‌هاي بدست آمده از اين تحقيق، چنين نتيجه‌گيري مي‌شود كه بين پالپ دندانهاي نهفته سالم و دندانهاي سالم رويش يافته، از لحاظ حضور و غلظت ايمونوگلوبولين‌ها اختلاف زيادي وجود دارد. لذا نمي‌توان پالپ دندانهاي نهفته سالم را معادل پالپ دندان رويش يافته سالم تلقي كرد. حضور ايمونوگلوبين‌ها در پالپ دندانهاي سالم رويش يافته‌ مي‌تواند مربوط به وارد شدن تحريكات مختلف به دندان باشد. نظير ساير پاسخهاي التهابي، انتظار مي‌رود كه با استمرار تحريكات آنتي ژنيك و پيشرفت التهاب پالپ دندان، تغييراتي در برتري كلاس‌هاي ايمونوگلوبوليني بوجود آيد، بطوريكه بتدريج از مقدار IgM كاسته شده، بر مقدار IgG و IgA  افزوده مي‌گردد، لذا در موارد بدون علامت، برتري با IgG و سپس با IgA مي‌شود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 177
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی