4 SID.ir | تاثير مكمل آهن بر ميزان هموگلوبين شيرخواران 9 تا 21 ماهه: مقايسه تجويز هفتگي و هفته ‌اي دو بار با تجويز روزانه

مشخصات مقاله

 
عنوان مقاله: 

تاثير مكمل آهن بر ميزان هموگلوبين شيرخواران 9 تا 21 ماهه: مقايسه تجويز هفتگي و هفته ‌اي دو بار با تجويز روزانه

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه كودكان، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، خیابان مرداویج، فارابی جنوبی خیابان اول، پلاک 17
 
چکیده: 

مقدمه: فقر آهن شايعترين كمبود تغذيه‌اي در كودكان سراسر جهان و يكي از مشكلات عمده بهداشت عمومي است. با آنكه بر اساس برنامه رسمي در ايران، مكمل آهن بين سنين 6 تا 24 ماهگي استفاده مي‌گردد، اما گزارشهاي موجود حاكي از مصرف بي‌قاعده مكمل آهن در 75.5 درصد از نواحي شهري و 73.3 درصد در نواحي روستايي مي‌باشد. يكي از راههاي جلوگيري از اين پديده مصرف صحيح مكمل‌هاي آهن مي‌باشد كه با توجه به عدم مصرف صحيح آن بويژه در گروه سني شيرخواران تغيير در نحوه مصرف آن ضروري احساس مي‌شود.
روش
كار: اين مطالعه از نوع كارآزمايي باليني تصادفي است و در آن سه گروه و در هر گروه 50 كودك 9 تا 21 ماهه با ميزان هموگلوبين كمتر از 10.5 گرم در دسي ليتر بصورت تصادفي انتخاب شدند و به مدت 3 ماه تجويز مكمل آهن به سه روش روزانه، هفتگي، هفته‌اي 2 بار اجرا شد و در پايان اين دوره Hb خون مجددا اندازه‌گيري شد و سپس نتايج حاصله در اين سه گروه با استفاده از آزمون ANOVA و كاي اسكوئر مورد مقايسه قرار گرفت.
نتايج: بر اساس نتايج حاصله، در روشهاي روزانه، هفتگي و دوبار در هفته
هموگلوبين به ترتيب 0.439، 0.225، 0.063 گرم در دسي ليتر بوده كه بر اساس آزمون ANOVA تفاوت معني‌داري در ميانگين تغييرات هموگلوبين قبل و بعد از مداخله بين اين سه گروه مشاهده نشد. فراواني نسبي كم‌خوني در اين سه گروه پس از پايان دوره مطالعه تفاوت معني‌داري را نشان نداد.
عوارض ناشي از مصرف مكمل آهن در سه گروه مورد مطالعه
بترتيب 11.1%، 10.5% و 5.5 درصد براي مصرف روزانه، هفتگي و دو هفته يكبار بود كه آزمون كاي اسكوئر نشان مي‌دهد اختلافي مابين اين سه گروه وجود ندارد.
بحث: با توجه
به نتايج مذكور مصرف مكمل آهن در شيرخواران به صورت هفتگي يا هفته‌اي دو بار تاثيري مشابه با روش تجويز روزانه از نظر ميانگين تغييرات Hb، بروز كم‌خوني و عوارض خواهد داشت. بنابراين امكان جايگزين نمودن اين دو روش به جاي مصرف روزانه وجود خواهد داشت.

 
كلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 185
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی