3 SID.ir | ميزان شيوع فلوئوروسيس دنداني در كودكان دبستاني شهر بندرعباس
برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

 
عنوان مقاله: 

ميزان شيوع فلوئوروسيس دنداني در كودكان دبستاني شهر بندرعباس

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* بخش پزشکی اجتماعی، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
 
چکیده: 

مقدمه: پوسيدگي دندان پس از سرماخوردگي شايعترين بيماري انسان بشمار مي رود. با آنکه وجود ماده فلورايد در آب آشاميدني و غذاي روزانه مي تواند باعث جلوگيري از پوسيدگي دندانها گردد، اما مصرف درازمدت و بيش از اندازه آن نيز مي تواند باعث ايجاد عارضه فلوئوروسيس شود. هدف اين مطالعه بررسي ميزان شيوع عارضه فلوئوروسيس در کودکان دبستاني شهر بندرعباس مي باشد.
روش کار: در اين مطالعه تحليلي - توصيفي
تعداد 867 دانش آموز دبستاني با استفاده از روش نمونه گيري چند مرحله اي انتخاب و اطلاعات مربوط به سن، جنس، ناحيه آموزش و پرورش، نوع تغذيه و سپس درجه فلوئوروسيس بر اساس درجه بندي Dean و همچنين ميزان فلوئور آب آشاميدني تعيين شد. داده هاي حاصله در قالب جداول توصيفي ارايه گرديد و جهت تحليل نتايج، از آزمونهاي t، آناليز واريانس و کاي اسکوئر استفاده شد و P<0.05 معني دار تلقي گرديد.
نتايج: در مجموع
867 دانش آموز دبستاني شامل 439 پسر و 428 دختر مورد بررسي قرار گرفتند. ميانگين ميزان فلوئور آب مناطق نمونه 0.73 ميلي گرم در ليتر بود. شيوع فلوئوروسيس خفيف، متوسط و شديد 19.63 درصد بود که اين ميزان در پسران و دختران به ترتيب 18.9% و 19.63% بود که تفاوت معني دار نبود.
نتيجه گيري: با توجه به بالاتر بودن ميزان
فلوئور آب آشاميدني شهر بندرعباس از حد مجاز و متعاقب آن بالا بودن ميزان فلوئوروسيس در بين کودکان، انجام اقدامات پيشگيرانه و آموزش خانواده ها در خصوص طبخ غذا و نحوه مقابله با اين عارضه ضروري به نظر مي رسد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 100
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی