4 SID.ir | فراواني تومورهاي بدخيم پوستي در بيماران مراجعه كننده به مراكز بهداشتي - درماني شهرستان اروميه

مشخصات مقاله

 
عنوان مقاله: 

فراواني تومورهاي بدخيم پوستي در بيماران مراجعه كننده به مراكز بهداشتي - درماني شهرستان اروميه

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
 
چکیده: 
زمينه و هدف: تومورهاي بدخيم پوست در زمره شايعترين سرطان ها در تمام جهان مي باشند. در كشور ايران به دليل وجود آفتاب نافذ و طولاني در اغلب روزهاي سال و با توجه به اين كه اكثريت مردان و زنان روستايي را كشاورزان تشكيل مي دهند و بنابه مقتضيات شغلي در معرض تاثير مداوم اشعه آفتاب هستند، شيوع اين گونه ضايعات بالا است. هدف از مطالعه حاضر ارزيابي فراواني تومورهاي بدخيم پوستي در اروميه بود.
روش كار: مطالعه به صورت گذشته نگر و توصيفي و از فروردين سال 1370 تا فروردين سال 1380 اجرا گرديد. در اين مطالعه با مراجعه به مراكز پاتولوژي در سطح شهرستان اروميه حدود 61496 گزارش پاتولوژي مورد بررسي قرار گرفت كه از اين تعداد 1099 بيمار با پاتولوژي تومور بدخيم پوستي شامل كارسينوم سلول بازال (BCC)، كارسينوم سلول اسكواموس (SCC) و ملانوم بدخيم پوستي(CMM) شناسايي و از نظر شاخص هاي سن، جنس، شغل، محل ضايعه و محل سكونت بررسي شدند. در مواردي كه اطلاعات ناقص بود با مراجعه به مركز ثبت سرطان در معاونت بهداشتي استان تا حد امكان اطلاعات تكميل گرديد.
يافته ها: از مجموع 1099 مورد، 1076 بيمار (9/97%) ضايعه منفرد و 23 بيمار (1/2%) ضايعات متعدد داشتند. نسبت مرد به زن در كل تومورهاي پوستي 7/1 به يك بود. بيشترين درصد بيماران را (02/28%) كشاورزان تشكيل مي دادند. شايع ترين محل در مورد BCC روي بيني (2/26%)، در موردSCC اطراف دهان (78/36%) و در مورد CMM اندام ها (09/45%) بود. در مقايسه، BCC در نيمه فوقاني و SCC در نيمه تحتاني صورت شايع تر بود. اكثريت بيماران در دهه سني 69-60 سال قرار داشتند. از نظر نوع تومور BCC با فراواني 62/71% شايع تر بود. از نظر محل سكونت 61/52% مراجعين اهل اروميه و بقيه اهل ساير شهرها بودند. در مقايسه انواع مختلف تومورهاي مورد مطالعه در 5 سال اول و دوم، به طور متوسط افزايش 25% در فراواني تومورها مشاهده شد.
نتيجه گيري: با توجه به افزايش شيوع سرطان هاي پوستي در اين منطقه ضروري است اقدامات لازم جهت پيشگيري، كاستن عوامل خطر زا و تشخيص زود رس اين نوع تورمورها انجام گيرد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 508
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی