5 SID.ir | بررسي فشار خون سيستولي و دياستولي و فشار نبض و شواهد الکتروکارديوگرافيک انفاركتوس ميوكارد در افراد بالغ تهراني: مطالعه قند و ليپيد تهران

مشخصات مقاله

 
عنوان مقاله: 

بررسي فشار خون سيستولي و دياستولي و فشار نبض و شواهد الکتروکارديوگرافيک انفاركتوس ميوكارد در افراد بالغ تهراني: مطالعه قند و ليپيد تهران

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* تهران، مرکز تحقیقات غدد درون ریز و متابولیسم، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی
 
چکیده: 

مقدمه: پرفشاري خون يك عامل خطر عمده براي بيماري هاي عروق كرونر است. در مطالعات اخير بر اهميت بالاي فشار نبض در پيش بيني بروز بيماري عروق كرونر تاکيد شده است. هدف از اين مطالعه بررسي فشار خون سيستولي و دياستولي و فشار نبض افراد بالغي است که در نوار قلبي آنها شواهدي از انفاركتوس ميوكارد (MI) در گذشته وجود دارد.
مواد و
روشها: 2479 مرد و 3060 زن 30 ساله يا بالاتر شركت كننده در مطالعه قند و ليپيد تهران (TLGS) که درمان ضد فشار خون نمي گرفتند، وارد اين مطالعه شده و فشار خون آنها در دو نوبت اندازه گيري و ميانگين دو نوبت به عنوان فشار خون فرد در نظر گرفته شد. از اين افراد نوار قلبي گرفته و يافته هاي نوار قلبي طبق معيارهاي مينه سوتا كدگذاري شد و براساس آن افراد به دو گروه: 1- داراي انفاركتوس ميوكارد ممكن يا محتمل(Possible/Probable MI)  و 2- بدون انفاركتوس ميوكارد طبقه بندي شدند.
يافته ها
: انفاركتوس ميوكارد ممکن يا محتمل در نوارهاي قلبي 2/1% افراد ديده شد (8/1% در مردان و 8/0% در زنان، p=0.001). شيوع شواهد الكتروكارديوگرافيك انفاركتوس ميوكارد محتمل يا ممكن در افراد مبتلا به پرفشاري خون دو برابر افراد با فشار خون طبيعي بود (به ترتيب 2% در مقابل 1% و p=0.008). پس از تعديل براي سن، جنس و نمايه توده بدن در افراد با فشار خون طبيعي، ميانگين فشار خون دياستولي به طور معني دار در افراد با سابقه MI پايين تر از افراد بدون سابقه MI بود (73 در مقابل 75 ميلي متر جيوه، p<0.03در حالي که اين تفاوت براي فشارنبض و فشارسيستولي در هيچيک از زير گروه هاي داراي فشارخون بالا و طبيعي معني دار نبود. در هر دو گروه با فشارخون بالا و فشار خون طبيعي و همچنين در گروه هاي با و بدون MI، فشار خون سيستولي در مقايسه با فشار دياستولي همبستگي قوي تري را با فشار نبض نشان داد.
نتيجه گيري: با توجه به
نتايج حاصل از اين مطالعه، به نظر ميرسد تاثير احتمالي فشار نبض در پيشگويي بيماري هاي عروق کرونر ناشي از افزايش فشار خون سيستولي است تا کاهش فشار دياستولي.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  بازدید یکساله 428
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی