برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

ارزيابي ليپيدهاي سرم در دختران نوجوان دبيرستان هاي شهر تبريز و ارتباط عوامل اجتماعي اقتصادي و تغذيه اي با آن

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* تهران، شهرک قدس، بلوار فرحزادی، خیابان ارغوان غربی، شماره 46، دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی، گروه تغذیه جامعه
 
چکیده: 

مقدمه: بيماريهاي قلبي ـ عروقي يكي از بيماريهاي مزمن شايع در سراسر جهان است. كلسترول خون كه مهمترين پيشگويي كننده حملات قلبي است، از دوران كودكي ميتواند افزايش يابد و سطح آن در كودكي با ميزان آن در ساير دوره هاي زندگي مرتبط است. مطالعه حاضر به منظور ارزيابي و تعيين پروفايل ليپيد دختران نوجوان شهر تبريز و بررسي ارتباط آن با وضعيت تغذيه‏اي و اقتصادي ـ اجتماعي در دختران نوجوان اجرا شده است.
مواد و روشها: 232 نفر از دختران دانش آموز دبيرستاني شهر تبريز به روش
نمونه گيري تصادفي خوشه اي انتخاب شدند. اطلاعات جمعيتي با استفاده از يك پرسشنامه خوداجرا و اطلاعات مربوط به وضعيت مصرف غذايي با استفاده از يك يادامد 24 ساعته و دو يادداشت غذايي روزانه گرداوري شد. از هر دانش آموز 4 سي سي نمونه خون وريدي در حالت ناشتا گرفته شد و ليپيدهاي سرم به روش اسپكتروفتومتري اندازه گيري شد. قد و وزن نمونه ها اندازه گيري و نمايه توده بدني (BMI) محاسبه شد.
يافته ها: ميانگين و انحراف
معيار تري گليسريد، كلسترول،LDL-C  و HDL-C در افراد مورد بررسي به ترتيب 94.99±42.5، 158.07±42.74، 103.45±40.95، mg/dL 36.23±10.51 بود. فراواني شيوع هيپرتري گليسريدمي (≥200mg/dL) در نمونه مورد مطالعه كمتر از 3% و شيوع هيپركلسترولمي (≥170 mg/dL)، افزايش (≥130mg/dL) LDL-C، كاهش (≤35mg/dL) HDL-C به ترتيب 4/19، 1/21 و 7/54% براورد شد. بين ميزان ليپيدهاي سرم و دريافت غذايي و متغيرهاي اقتصادي ـ اجتماعي در دختران نوجوان مورد مطالعه رابطه اي مشاهده نشد. ميانگين و انحراف معيار BMI در نمونه هاي مورد بررسي 21.30±4.01kg/m2 مثبت و ضعيف بين BMIو (p=0.01, r=0.23) TG، (p=0.01, r=0.29) TC، (p=0.01, r=0.22) LDL-C مشاهده شد.
نتيجه گيري: شيوع بالاي هيپرليپيدمي در دختران نوجوان مورد مطالعه نشان دهنده ضرورت توجه به خطر بروز بيماريهاي قلبي ـ عروقي و برنامه ريزي براي كاهش و يا كنترل ليپيدهاي سرم و اضافه وزن در اين گروه سني است. در بين متغيرهاي مورد بررسي نمايه توده بدن يكي از مهمترين عوامل مرتبط با افزايش ليپيدهاي سرم در نمونه مورد مطالعه است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

قدسی، د.، و محبوب، س.، و ایزدی فرد، ش.، و استادرحیمی، ع.، و امیدوار، ن.، و کوشاور، ح. (1383). ارزیابی لیپیدهای سرم در دختران نوجوان دبیرستان های شهر تبریز و ارتباط عوامل اجتماعی اقتصادی و تغذیه ای با آن. مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران, 6(1 (مسلسل 21)), 55-62. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=5885Vancouver : کپی

قدسی دل آرام، محبوب سلطانعلی، ایزدی فرد شعله، استادرحیمی علیرضا، امیدوار نسرین، کوشاور حسین. ارزیابی لیپیدهای سرم در دختران نوجوان دبیرستان های شهر تبریز و ارتباط عوامل اجتماعی اقتصادی و تغذیه ای با آن. مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران. 1383 [cited 2021September22];6(1 (مسلسل 21)):55-62. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=5885IEEE : کپی

قدسی، د.، محبوب، س.، ایزدی فرد، ش.، استادرحیمی، ع.، امیدوار، ن.، کوشاور، ح.، 1383. ارزیابی لیپیدهای سرم در دختران نوجوان دبیرستان های شهر تبریز و ارتباط عوامل اجتماعی اقتصادی و تغذیه ای با آن. مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران, [online] 6(1 (مسلسل 21)), pp.55-62. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=5885. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 75 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی