3 SID.ir | يافتن نقطه جدا كننده در سونوگرافي كمي پاشنه پا در مقايسه با دستگاه DXA جهت جدا كردن زنان يائسه پوك استخوان اززنان يائسه سالم

مشخصات مقاله

 
عنوان مقاله: 

يافتن نقطه جدا كننده در سونوگرافي كمي پاشنه پا در مقايسه با دستگاه DXA جهت جدا كردن زنان يائسه پوك استخوان اززنان يائسه سالم

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* تهران، خیابان کارگر شمالی، بیمارستان دکتر شریعتی، مرکز تحقیقات غدد درون ریز و متابولیسم، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی - درمانی تهران
 
چکیده: 

مقدمه: پوكي استخوان شايع ترين بيماري متابوليك استخوان است كه با كاهش توده استخواني همراه است. روش DXA تكنيك انتخابي براي اندازه گيري BMD است. گراني، غيرقابل حمل بودن و استفاده از اشعه يونيزان از معايب اين روش مي باشند. امروزه روشQUS، به علت غير تهاجمي، ارزان، قابل حمل بودن و عدم استفاده از اشعه يونيزان به عنوان يك تكنيك جديد در تشخيص و غربالگري پوكي استخوان مطرح است. مطالعات متعدد نشان داده است كه مقادير به دست آمده QUS خطر شكستگي لگن را در زنان مسن به ميزان قابل توجهي پيش بيني مي كند. اين مطالعه جهت يافتن يك آستانه مناسب براي تشخيص پوكي استخوان انجام شد.
مواد و روشها: در اين مطالعه 420 زن يائسه مورد سنجش تراكم استخوان به روش  DXAو QUS قرار گرفتند. سپس مقادير درجه (T score) T براي هر دو دستگاه در هر فرد به دست آمد و ميزان ارتباط بين دو مقدار درجه T محاسبه شده توسط دو تكنيك با هم مقايسه شد.
يافته ها: ميزان ارتباط مقاديرT Score  اندازه گيري شده توسط QUS با درجه T در مهره هاي كمر 31/0 و براي قسمت ابتداي فمور حدودا 5/0 بود. با هدف استفاده از اين دستگاه جهت بيماريابي، عدد 1- به عنوان يك نقطه جدا كننده پيشنهادي براي سونوگرافي كمي پاشنه پا معرفي شد.
نتيجه گيري: معرفي نقاط جدا كننده مناسب براي دستگاه هاي سونوگرافي كمي از انجام اندازه گيريهاي غيرضروري به روش DXA  كاسته، امكان بررسي بيماران را جهت بيماريابي فراهم مي نمايد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  بازدید یکساله 140
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی