3 SID.ir | بررسي رابطه عمودي اكلوژن (V.D.O) استفاده از آنتروپومتري

مشخصات مقاله

 
عنوان مقاله: 

بررسي رابطه عمودي اكلوژن (V.D.O) استفاده از آنتروپومتري

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

سابقه و هدف: در اين مطالعه رابطه ميان V.D.O با فواصل بين نقاط مختلف صورت در 229 دانشجوي دندانپزشكي دانشكده دندانپزشكي اصفهان با دندان‌هاي طبيعي و داراي رابطه فكي كلاس I مورد ارزيابي قرار گرفت.
مواد و روشها: فواصل اندازه‌گيري شده عبارتند از: 1- زير بيني تا زير چانه در حالت حداكثر تماس دنداني 2- زير بيني تا لبه انسايزال دندان‌هاي سانترال بالا 3- زير چانه تا لبه انسايزال سانترال‌هاي پايين 4- زير چانه تا شيار منتوم 5- دو گوشه چشم راست و چپ. اندازه‌گيري‌ها توسط كوليس و كوليس ويژه‌اي كه براي اين كار طراحي شده بود انجام شد. سپس حداقل، حداكثر، ميانگين و انحراف معيار داده‌ها محاسبه و ميزان ارتباط آنها از طريق آزمون ضريب همبستگي سنجيده شد.
يافته‌ها: مقادير ميانگين ابعاد ذكر شده، محاسبه شد كه در تعيين ارتفاع پلن‌هاي اكلوزال و تعيين V.D.O مي‌توان از آنها كمك گرفت. بين متغيرهاي پژوهش، بستگي در حد ضعيف تا متوسط (ضريب همبستگي حداقل 27/ تا حداكثر 66/) بدست آمد و فرمول رابطه ميان آنها ارايه شد. ضعيف ترين همبستگي ميان ارتفاع پلان بالا با گوشه چشم راست و بيشترين همبستگي بين ارتفاع پلان پايين باV.D.O  (زير بيني تا زير چانه) بوده است.
نتيجه‌گيري: با توجه به نتايج اين مطالعه از برخي از ابعاد صورتي مي‌توان براي تعيين V.D.O كمك گرفت.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 176
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی