برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

مقايسه ميزان جذب فلورايد توسط ميناي دندانهاي دائمي پس از كاربرد ژل سينا در مقايسه با نمونه استاندارد خارجي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

زمينه و هدف: انجام فلورايد تراپي به صورت متناوب و منظم به طور موثري باعث كاهش شيوع پوسيدگيهاي دنداني در كودكان و نوجوانان مي شود. امروزه انواع مختلفي از ژل هاي فلورايد جهت استفاده حرفه اي در مطب در دسترس مي باشند و تعيين ميزان جذب فلورايد توسط مينا يكي از روشهاي ارزيابي كارايي اين محصولات است. هدف از اين مطالعه تجربي بررسي ميزان جذب يون فلورايد در ميناي دندانهاي دايمي پس از كاربرد ژل ايراني سينا در مقايسه با يك ژل مورد تاييد ADA سلطان (Sultan) مي باشد.

روش بررسي: چهل دندان پره مولر سالم خارج شده تحت جريان آب، توسط ديسك الماسي به دو نيمه با كال و لينگوال تقسيم شدند و نيمه هاي با كال در گروه آزمايش و نيمه هاي لينگوال در گروه شاهد قرار گرفتند. در هر سطح با استفاده از نوار چسبنده يك پنجره نيم دايره اي شكل به قطر شش ميلي متر ايجاد و بقيه سطح دندان توسط لاك ناخن مقاوم به اسيد پوشانده شد. پس از برداشتن نوار چسبنده بيست نيمه با كال به مدت چهار دقيقه در معرض ژل سينا و بيست نيمه ديگر در همين مدت در معرض ژل سلطان قرار گرفتند و متعاقبا همه نيمه هاي دنداني به مدت 24 ساعت در دماي 37 درجه سانتي گراد در بزاق مصنوعي نگهداري شدند. سپس هر نيمه دنداني به مدت سي ثانيه توسط يك سي سي اسيد پركلريك 0.5 مولار در دو مرحله متوالي اچ شد و سطح پنجره پس از هر بار اچ شدن با دو سي سي 0.2 KOH مولار شسته شد. براي اندازه گيري محتواي كلسيم از روش Atomic absorption spectrophotometry و جهت تعيين محتواي فلورايد از روش پتانسيومتري استفاده شد. يافته ها توسط آزمونهاي Paired t، Mann-Whitney U و Wilcox on Signed Rank آناليز شدند.

يافته ها: نتايج نشان داد كه ميزان فلورايد جذب شده در لايه هاي اول و دوم بيوپسي در مورد ژل سلطان در گروه آزمايش به طور معني داري بيشتر از گروه شاهد بود. 1824.4 PPM) در برابر 1449.6 PPM، P=0.000 در لايه اول و =2032.5 PPM در مقابل1310.5 PPM ، P=0.000 در لايه دوم). در مورد ژل سينا ميزان فلورايد جذب شده در لايه هاي اول و دوم بيوپسي در گروه مورد و شاهد تفاوت معني داري نداشت 1520.7 PPM) در مقابل 1450.3 PPM، P=0.316 در لايه اول و 1385.8 PPM در مقابل1387.6 PPM ، P=0.951 در لايه دوم). در هر دو لايه ميزان جذب فلورايد ژل سلطان به طور معني داري بيش از ژل سينا بود. 392.8 PPM) در برابر 71.4 PPM، P=0.000 در لايه اول و 722.1 PPM در مقابل-1.7 PPM ، P=0.000 در لايه دوم).

نتيجه گيري: با توجه به ناكافي بودن ميزان جذب يون فلورايد در مورد اين ژل به نظر مي رسد كه كاربرد ژل سينا به منظور جذب فلورايد در مينا بي تاثير است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 144
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی