برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1383 , دوره  3 , شماره  3 ; از صفحه 219 تا صفحه 225 .
 
عنوان مقاله: 

فراواني بيماري هاي مزمن شايع و برخي از خصوصيات سالمندي همراه با ناتواني در سالمندان تحت پوشش كميته امداد امام خميني شهر تهران و عوامل موثر بر آن

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* تهران خیابان پورسینا دانشکده پزشکی، ساختمان جنین شناسی، طبقه دوم، گروه پزشکی اجتماعی، دانشگاه علوم پزشکی تهران
 
چکیده: 

هدف از انجام اين بررسي تعيين فراواني بيماري هاي مزمن شايع و بعضشي از خصوصيات سالمندي همراه با ناتواني در سالمندان تحت پوشش كميته امداد امام خميني شهر تهران و ارتباط آن با عواملي از قبيل سن، جنس، وضعيت تاهل، ميزان سواد، شغل و كشيدن سيگار بود.
 نوع بررسي مقطعي بوده و نمونه گيري به صورت آسان انجام شد. طي اين بررسي،
ويژگي هاي فردي و خصوصيات سالمندي همراه با ناتواني از طريق مصاحبه به دست آمد و اطلاعات مربوط به بيماري هاي مزمن شايع از كارت كامپيوتري سالمندان استخراج گرديد.
نمونه مورد بررسي شامل 193 مرد (30 درصد) و 452 زن (70 درصد) بود. ميانگين سن افراد 74 سال با انحراف معيار 7 سال بود. 80 درصد سالمندان حداقل مبتلا به يك بيماري مزمن بودند. 37.2 درصد بيماري قلبي مزمن، 41.5 درصد پرفشاري خون، 15.6 درصد ديابت، 45.89 درصد بيماري اولسر، 21.5 درصد چربي خون بالا، 10.8 درصد آسم و 79.2 درصد آرتروز، 44.19 درصد سابقه عمل كاتاراكت و 30.23 درصد از اندام مصنوعي 67.44 درصد از وسايل كمكي حركتي استفاده مي كردند و فقط 5.4 درصد دندان مصنوعي نداشتند. 79.22 درصد سالمندان به طور مزمن از دارو استفاده مي كردند و ميانگين مدت مصرف دارو و 16 سال بود. وجود بيماري مزمن شايع با سن و وضعيت تاهل ارتباط آماري معني دار داشت (p<0.005) اما بين خصوصيات سالمندي همراه با ناتواني و ويژگي هاي سالمندان ارتباط معني دار آماري وجود نداشت. همچنين رابطه معني دار آماري بين وجود بيماري مزمن شايع و جنس، سواد، شغل و سيگار كشيدن به دست نيامد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 538
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی