5 SID.ir | بررسي ميزان شيوع بي‌ دنداني در ايران در سالهاي 78-1377

مشخصات مقاله

 
عنوان مقاله: 

بررسي ميزان شيوع بي‌ دنداني در ايران در سالهاي 78-1377

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

سابقه و هدف: بي‌دنداني، نقص عضوي شايع در جوامع بشري است و ميزان شيوع اين نقص عضو وضعيت سلامت جامعه را نشان مي‌دهد. سازمان بهداشت جهاني بررسي و ثبت دوره‌اي اين شاخص در فواصل سني خاص را بعنوان تعيين كننده وضعيت بهداشت دهان و دندان توصيه كرده است. بدليل آنكه بر اساس سوابق موجود در اين رابطه تحقيقي صورت نگرفته بود اين شاخص در نقاط مختلف كشور كه بصورت تصادفي انتخاب شده‌اند اندازه‌گيري شد. هدف اصلي تحقيق حاضر بدست آوردن ميزان شيوع بي‌دنداني در اين سه شهر بود.
مواد و روشها: از بين جمعيت 35 سال به بالاي شهر همدان و تربت حيدريه و يزد با روش نمونه گيري خوشه‌اي تصادفي(Clustor-random sampling)  1911 نفر انتخاب شدند و با استفاده از پرسشنامه يك مطالعه مقطعي ـ توصيفي در فاصله زماني سالهاي 78-77 در اين شهرها صورت گرفت. رابطه اين نقص عضو با رعايت بهداشت، جنسيت افراد، شغل و سطح سواد مورد ارزيابي قرار گرفت.
يافته‌ها: اين مطالعه نشان داد كه شيوع بي‌دنداني در شهرستان همدان 04/52 درصد و در شهرستان تربت حيدريه 8/32 درصد و در شهرستان يزد 7/40 درصد جامعه مي‌باشد. ميزان فراواني نسبي با دنداني كامل در جمعيت بررسي شده همدان 78/5 درصد و تربت حيدريه 40/3 درصد و در يزد 6 درصد بوده است.
نتيجه‌گيري: در اين مطالعه بين سن، شغل، سطح سواد، درآمد و سابقه مسواك زدن و بي‌دنداني رابطه معني‌داري مشاهده شد. بين جنسيت افراد بررسي شده و بي‌دنداني رابطه معني‌داري وجود نداشت.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 267
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی