برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
شهريور 1383 , دوره  40 , شماره  2-1 ; از صفحه 127 تا صفحه 150 .
 
عنوان مقاله: 

تجزيه و تحليل زماني اپيدميهاي بلايت فوزاريومي سنبله گندم در شرايط مزرعه

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه بیماری شناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس و مرکز تحقیقات کشاورزی استان گلستان
 
چکیده: 

به منظور بررسي روند توسعه بيماري بلايت فوزاريومي سنبله گندم ناشي از قارچ Fusarium graminearum درمزرعه، از مدلهاي اپيدميولوژيك بهره گرفته شد. آزمايشها در دو سال متوالي طي سالهاي زراعي 79- 1378 و 80- 1379 در ايستگاه تحقيقاتي عراقي محله واقع در گرگان، با استفاده از ارقام فلات، تجن، زاگرس و لاين مقاوم SHA3/SERI/NANJING 833/Lira و درقالب طرح بلوك هاي كامل تصادفي با چهار تكرار انجام شد. آزمايشها زير سيستم ميست و خارج از ان با دو تيمار اسپورپاشي و بدون اسپورپاشي انجام شد. اسپورپاشي پنج بار به فاصله يك هفته و يادداشت برداري از ازمايشها حداقل در پنج نوبت به فواصل سه روز صورت گرفت. دراين تحقيق از مدلهاي تك مولكولي، لوجستيك، گومپرتز، لوگ- لوجستيك و ويبول براي بررسي روند پيشرفت بيماري نسبت به زمان (Temporal analysis) استفاده شد. نكويي برازش مدلها با استفاده از ضريب همبستگي R2 و ميانگين مربعات و خطا(Mse) ارزيابي شد. در آزمايشهاي خارج از سيستم مه پاش در سال 79-1378 آلودگي مشاهده نشد. ازطرفي در ازمايشهاي زير ميست، R2 به دست آمده براي اغلب مدلها پايين و كمتر از حدي بود كه بتوان گفت اين مدلها كارايي بالايي در توصيف پيشرفت بيماري دارند. با اين وجود با درنظر گرفتن R2 در ارقام فلات و تجن مدل لوگ - لوجستيك و دررقم زاگرس مدل گومپرتز مناسبترين مدل در توصيف روند پيشرفت بيماري تشخيص داده شد. در آزمايشهاي سال زراعي 80-1379 درشرايط زير ميست و با اسپورپاشي درارقام فلات و تجن، مدل تك مولكولي به ترتيب با R2 برابر با 0.966 و 0.828 بيشترين كارايي را در توصيف پيشرفت بيماري داشت و در رقم زارگرس مدل ويبول (c=2) با R2 0.744 بهتر از بقيه ارزيابي شد. در آزمايشهاي تحت شرايط ميست و بدون اسپورپاشي، در رقم فلات مدل لوگ - لوجستيك با R2 0.774 و در رقم تجن مدل تك مولكولي با 0.597 R2 بيشترين كارآيي را درتوصيف پيشرفت بيماري داشتند. در رقم زاگرس نيز مدل لوجستيك با R2 0.679 كارآيي بيشتري نسبت به بقيه نشان داد. در آزمايشهاي خارج از ميست با اسپورپاشي، در رقم فلات مدل گومپرتزبا R2 0.679 نسبت به ساير مدلهاي مناسبترين مدل تشخيص داده شد. در رقم تجن R2 تمامي مدلها بسيار پايين بود و هيچ يك كارآيي لازم را نداشت. با اين وجود مدل ويبول(C=2) نسبت به بقيه وضعيت بهتري داشت. در رقم زاگرس مدل لوگ - لوجستيك با R2 0.667 از نكويي برازش بالاتري برخوردار بود.  دركليه آزمايشها بيماري در لاين مقاومت پيشرفت چنداني نداشت، لذا در اين لاين هيچ يك از مدلها براي توصيف پيشرفت بيماري مناسب نبودند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

علی زاده، ع.، و میرزایی، س.، و صفایی، ن.، و دهقان، م. (1383). تجزیه و تحلیل زمانی اپیدمیهای بلایت فوزاریومی سنبله گندم در شرایط مزرعه. بیماریهای گیاهی, 40(2-1), 127-150. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=5807Vancouver : کپی

علی زاده عزیزاله، میرزایی سهیلا، صفایی ناصر، دهقان محمدعلی. تجزیه و تحلیل زمانی اپیدمیهای بلایت فوزاریومی سنبله گندم در شرایط مزرعه. بیماریهای گیاهی. 1383 [cited 2021September24];40(2-1):127-150. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=5807IEEE : کپی

علی زاده، ع.، میرزایی، س.، صفایی، ن.، دهقان، م.، 1383. تجزیه و تحلیل زمانی اپیدمیهای بلایت فوزاریومی سنبله گندم در شرایط مزرعه. بیماریهای گیاهی, [online] 40(2-1), pp.127-150. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=5807. 

 
بازدید یکساله 66 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی